Informačná stránka organizácie SAV

Prognostický ústav CSPV SAV (do 30.9.2015)

Zverejňovanie rozpočtu, verejných obstarávaní, zákazok s nízkou hodnotou a poskytovaní informácií

Pre rok:

Verejné obstarávanie

CPV kód Názov Dátum Suma s DPH (v €)
Neboli nájdené žiadne záznamy.