Informačná stránka organizácie SAV

Prognostický ústav CSPV SAV (do 30.9.2015)

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
Neboli nájdené žiadne záznamy.