Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Tomáš
Interná Filozofická fakulta UPJŠ
Mgr.
Vanda
Interná Filozofická fakulta UPJŠ
Mgr.
Jaroslav
Interná Filozofická fakulta UPJŠ
Mgr.
Matúš
Interná Filozofická fakulta UPJŠ
Mgr.
Peter
Interná Filozofická fakulta UPJŠ
Mgr.
Tomáš
Interná Filozofická fakulta UPJŠ

Počet doktorandov: 6