Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD., MPA
Michael
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Silvia
Odborná pracovníčka VŠ
Priv.-Doz. Dr. phil. habil., M.A.
Dirk
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Petra
Vedecká pracovníčka
Ing.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
PhDr.
Elena
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., CSc.
Norbert
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Veronika
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Peter
Doktorand
Mgr.
Tomáš
Doktorand
PhD.
Sanja
Samostatná vedecká pracovníčka

Počet členov a členiek akademickej obce: 14