Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav politických vied SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Michael
Vedecký pracovník
Mgr.
Michal
Interný doktorand
Dr. phil., M.A.
Dirk
Vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
doc. PhDr., DrSc.
Vladimír
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Lucia
Interný doktorand
Mgr.
Ondrej
Interný doktorand
Ing.
Jana
Odborný pracovník VŠ
PhDr.
Elena
Odborný pracovník VŠ
Mgr., CSc.
Norbert
Samostatný vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
Jozef
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Matej
Vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Miroslav
Vedecký pracovník
Mgr.
Jana
Odborný pracovník VŠ
 Externý doktorand
Mgr.
Mátyás
Interný doktorand
Mgr.
Kristína
Interný doktorand
Mgr.
Tomáš
Interný doktorand

Počet členov a členiek Akademickej obce: 18