Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD., MPA
Michael
Vedecký pracovník
Priv.-Doz. Dr. phil. habil., M.A.
Dirk
Vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Petra
Vedecký pracovník
Ing.
Jana
Odborný pracovník VŠ
PhDr.
Elena
Odborný pracovník VŠ
Mgr., CSc.
Norbert
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Mgr.
Kristína
Interný doktorand
Mgr.
Tomáš
Interný doktorand

Počet členov a členiek Akademickej obce: 11