Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr., PhD., MPA
Michael
02/54789724
 
Simona
02/54789724
PhDr., PhD.
Ľuboš
neuvedený
Ing., PhD.
Silvia
02/54789724
Priv.-Doz. Dr. phil. habil., M.A.
Dirk
02/54789726
PhDr., PhD.
Peter
02/54789725
Mgr.
Tomáš
02/54789724
Mgr., PhD.
Petra
02/54789724
Ing.
Jana
02/54789724
PhDr.
Elena
02/ 5478 9724
Mgr., CSc.
Norbert
02/ 5478 9724
Mgr.
Vanda
02/54789724
Mgr.
Jaroslav
02/54789724
Mgr., PhD.
Juraj
02/ 5478 9726
Mgr.
Matúš
02/54789724
Mgr., PhD.
Veronika
02/54789724
Mgr., PhD.
Jana
02/54789726
Mgr.
Peter
02/54789724
Mgr.
Tomáš
+421 2 54789724
PhD.
Sanja
02/54789726

Aktualizuje: