Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav politických vied SAV

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr., PhD.
Augustín
Michael
02/54789724
Mgr.
Baran
Michal
02/54789724
PhDr., PhD.
Blaha
Ľuboš
neuvedený
Dr. phil., M.A.
Dalberg
Dirk
02/54789726
PhDr., PhD.
Dinuš
Peter
02/54789725
doc. PhDr., DrSc.
Goněc
Vladimír
02/54789724
Mgr.
Hlavatá
Lucia
02/5478724
 
Hrdá
Anna
02/54789726
Mgr.
Hronec
Ondrej
02/54789724
Ing.
Hudecová
Jana
02/54789724
PhDr. neuvedený
Mgr., CSc.
Kmeť
Norbert
02/ 5478 9724
prof. PhDr., CSc.
Lysý
Jozef
02/54789724
Mgr., PhD.
Marušiak
Juraj
02/ 5478 9726
Mgr., PhD.
Navrátil
Matej
02/54789724
PhDr., CSc.
Pekník
Miroslav
02/ 5478 9727
Mgr. 02/54789726
Mgr.
Szuri
Mátyás
02/54789724
Mgr.
Valášková
Kristína
+421 2 54789724
Mgr.
Vojtovič
Tomáš
+421 2 54789724

Aktualizuje: