Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • AUGUSTÍN, Michael. The Helsinki Process during the CSCE Chairmanship of the Czech and Slovak Federative Republic in 1992: from Prague to Helsinki. In Res Gestae : czasopismo historyczne, 2023, č. 16, s. 149-163. ISSN 2450-4475. Dostupné na: https://doi.org/10.24917/24504475.16.9 Typ: ADEB
 • AUGUSTÍN, Michael. Nemôže prestať horieť oheň, do ktorého sa prikladá. In Kapitál, 2023, roč. 7, č. 7, s. 30-31. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: https://kapital-noviny.sk/nemoze-prestat-horiet-ohen-do-ktoreho-sa-priklada/ Typ: BDF
 • DALBERG, Dirk Mathias. Politisches Denken im tschechoslowakischen Dissens : Egon Bondy, Miroslav Kusý, Milan Šimečka und Petr Uhl (1968-1989). Stuttgart : Ibidem - Verlag, 2023. 542 s. Soviet and Post-Soviet Politics and Society, 264. ISBN 978-3-8382-1318-7 (VEGA 2/0046/19 : Obraz iného v slovenskej politike po roku 1989) Typ: AAA
 • DINUŠ, Peter. Советский Союз и поражение социализма. Рецензенты: Суслов Михаил Григорьевич профессор, Яковлева Александра Федоровна. 1. vyd. Moskva : Vydavateľstvo Akvilon, 2022. 275 s. ISBN 978-5-906578-52-5 Typ: AAA
 • DINUŠ, Peter. O zaostávaní spoločenských vied v kapitalistickej spoločnosti. In Věda a akademická svoboda v nebezpečných časech. 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Epocha, s. r. o., 2023, s. 37-43. ISBN 978-80-278-0107-7. Typ: AECA
 • GRIGELOVÁ, Petra. The nature of parliamentary diplomacy in international relations. In Zabezpechennja stіjjkostі sistemi publіchnoї vladi ta upravlіnnja v umovakh voєnnogo stanu ta vіdnovlennja Ukraїni. Redakčná rada konferenčného zborníka - recenzenti Izha M.M., Popov M.P., Voronov O.І., Karpenko L.M., Rovinskijj JU.O., Sakhanenko S.Є., Jackevich І.V., Brocková Katarína, Janas Karol, Kucharčík Rudolf, Lipková Ľudmila, Augustín Michael, Ondriaš Juraj, Struhár Pavol, Škvrnda František, Zubro Tetyana. 1. vyd. - Odesa : Odeska polіtekhnіka, 2023, pp. 191-193. ISBN 978-80-225-5069-7. (VEGA č. 2/0068/23 : Podoby a mechanizmy diferenciácie a rekonfigurácie verejného a politického života. Kolektívne akcie a politické postoje. Zabezpechennja stіjjkostі sistemi publіchnoї vladi ta upravlіnnja v umovakh voєnnogo stanu ta vіdnovlennja Ukraїni : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou) Typ: AFC
 • KMEŤ, Norbert. Odraz krízy normalizačného režimu v listoch obyvateľov Slovenskej socialistickej republiky najvyšším politickým, čiže straníckym orgánom štátu. In Ze studnice informací : Příspěvek k problematice stížností v komunistickém Československu. 1. vyd. - Praha - Liberec : Ústav pro studium totalitních režimů, Praha : Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2023, s. 164-195. ISBN 978-80-7516-027-0. Typ: AECA
 • MARUŠIAK, Juraj. Slovakia: Emergence of an Old-New Pseudo-Pan-Slavism in the Context of the Conflict Between Russia and Ukraine After 2014. In Pan-Slavism and Slavophilia in Contemporary Central and Eastern Europe : Origins, Manifestations and Functions. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023, s. 329-355. ISBN 978-3-031-17874-0. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-17875-7_16 (APVV-20-0334 : "Nie je to pravda, ale mohla by byť": Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte. VEGA 2/0046/19 : Obraz iného v slovenskej politike po roku 1989) Typ: ABC
 • MARUŠIAK, Juraj. Prečo Ukrajina nemá jadrové zbrane? : Medzi sovietskou suverenitou a Budapeštianskym memorandom. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 3, s. 52-55. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • MARUŠIAK, Juraj. Kalmar, Ivan: White But Not Quite. Central Europe’s Illiberal Revolt. Bristol: Bristol University Press 2022. ISBN: 978-1529213607; 334 S. In Connections : Transnational, cross-regional and global. ISSN 2196-5323. Recenzia na: White But Not Quite / Ivan Kalmar. - Bristol : Bristol University Press, 2022. - ISBN 978-1-5292-1362-1. Typ: EDI
 • MARUŠIAK, Juraj. Predlžovanie agónie. In Pravda, 24.1.2023, roč. 33, č. 16, s. 23. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/654596-predlzovanie-agonie/ Typ: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Prvý rok veľkej vojny. In Pravda, 23.2.2023, roč. 33, č. 38, s. 25. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/658026-prvy-rok-velkej-vojny/ Typ: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Kauza Klus ako správa o Slovensku. In Pravda, 27.3.2023, roč. 33, č. 60, s. 25. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/661660-kauza-klus-ako-sprava-o-slovensku/ Typ: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Úradnícka vláda ako únik pred zodpovednosťou. In Pravda, 15.5.2023, roč. 33, č. 91, s. 25. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/667370-uradnicka-vlada-ako-unik-pred-zodpovednostou/ Typ: GII
 • ONDREJKA, Matúš. The need for utopia in a world of global capitalism. In Mizhnarodne spivtovarystvo ta Ukrayina v suchasnykh hlobal´nykh tsyvilizatsiynykh protsesakh: aktual´ni ekonomichni, polityko-pravovi, bezpekovi ta sotsial´no-humanitarni aspekty [elektronický dokument], s. 314-318. (Mizhnarodne spivtovarystvo ta Ukrayina v suchasnykh hlobal´nykh tsyvilizatsiynykh protsesakh: aktual´ni ekonomichni, polityko-pravovi, bezpekovi ta sotsial´no-humanitarni aspekty : medzinárodná vedecká konferencia) Typ: AFC
 • ONDREJKA, Matúš. Erich Fromm a "moderný človek". In Kapitál, 2023, roč. 7, č. 3, s. 24-25. ISSN 2585-7851. Dostupné na internete: https://kapital-noviny.sk/erich-fromm-a-moderny-clovek/ Typ: BDF
 • ONDREJKA, Matúš. HAUSER, M. (ed.): Pražské jaro. Logika nového světa. Od reforem k revoluci. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2023, roč. 16, no. 1, s. 48-52. ISSN 1337-8163. Typ: EDI
 • ONDREJKA, Matúš. Cesta kritického filozofa - K Tamásovej filozofii socializmu. In Slovo, 2023, 27. 01. ISSN 1336-2984. Dostupné na internete: https://noveslovo.eu/eseje/cesta-kritickeho-filozofa-k-tamasovej-filozofii-socializmu/ Typ: GHG
 • TELEPČÁK, Peter. DAUBNER, P. (ed.): Idea socializmu? Ku knihe Axela Honnetha. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2023, roč. 16, no.1, s. 58-61. ISSN 1337-8163. Typ: EDI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus