Informačná stránka organizácie SAV

Ústav politických vied SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • HUDECOVÁ, Jana. Obsadzovanie Slovenska - dlhá cesta k Trianonu. In Teplické zvesti : mesačník mesta Turčianske Teplice, 2019, roč. 66, č. 3, s. 13. Typ: GII
 • HUDECOVÁ, Jana. Milan Rastislav Štefánik - vedec, diplomat, vojak. In Teplické zvesti : mesačník mesta Turčianske Teplice, 2019, roč. 66, č. 4, s. 12-13. Typ: GII
 • KMEŤ, Norbert. Co se vám vybaví, když se řekne třetí odboj? In Paměť a dějiny, 2019, roč. XII, č. 4, s. 129. ISSN 1802-8241. Typ: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Electoral crisis of Smer-SD in 2017-2018. In Sovremennaya Evropa, 2018, vol. XIX, nr. 7, pp. 73-85. ISSN 0201-7083. Typ: ADEA
 • MARUŠIAK, Juraj. Spomienka na Jána Palacha. In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 13, s. 25. ISSN 1335-4051. Typ: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Túžby biskupov po moci. In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 29, s. 21. ISSN 1335-4051. Typ: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Keby len rigorózka. In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 38, s. 23. ISSN 1335-4051. Typ: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Hanebné februárové výročie. In Pravda, 2019, roč. XXIX, s. 47. ISSN 1335-4051. Typ: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Nástup krajnej pravice. In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 66, s. 29. ISSN 1335-4051. Typ: GII
 • MARUŠIAK, Juraj - NOVOTNÝ, Pavel. Ukrajina je s Moldavskom najchudobnejším štátom Európy. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 2019, roč. 27, č. 55, s. 9. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Súboj nereálnych obrazov. In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 77, s. 15. ISSN 1335-4051. Typ: GII
 • MARUŠIAK, Juraj. Ukrajinský krok do neznáma. In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 95, s. 25. ISSN 1335-4051. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus