Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • AUGUSTÍN, Michael. CSCE’s Peace Efforts in the Nagorno-Karabakh Conflict during the Czechoslovak Chairmanship in 1992. In Security and Human Rights, vol., iss., pp. ISSN 1874-7337. Dostupné na: https://doi.org/10.58866/ZOSG6726 Typ: ADEB
  • DALBERG, Dirk Mathias. The “bad” Slovak Martin M. Šimečka : The critical engagement of a liberal writer and journalist with slovak nationalism and the state of democracy in the 1990s. In Soudobé dějiny, 2023, roč. 30, č. 3, s. 818-850. (2022: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1210-7050. Dostupné na: https://doi.org/10.51134/sod.2023.062 (VEGA č. 2/0068/23 : Podoby a mechanizmy diferenciácie a rekonfigurácie verejného a politického života. Kolektívne akcie a politické postoje) Typ: ADMB
  • MARUŠIAK, Juraj - NAVRÁTIL, Matej. Slovakia: Assessment of the functioning of the Lisbon Treaty from a small state perspective. In Small states within the European Union : challenges - dilemmas - strategies. 1. vyd. - Varšava : Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, 2023, s. 265-291. ISBN 978-83-67811-20-0. Dostupné na internete: https://aws.edu.pl/small-states-within-the-european-union-challenges-dilemmas-strategies-ed-piotr-bajda/ (APVV-21-0237 : Slovensko v európskom diferencovanom zriadení. VEGA č. 2/0068/23 : Podoby a mechanizmy diferenciácie a rekonfigurácie verejného a politického života. Kolektívne akcie a politické postoje) Typ: ABC
  • MARUŠIAK, Juraj. Vyhrať voľby nestačí. In Pravda.Názory: Analýzy a postrehy, 08.04.2024, roč. 34, č. 68. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/705712-vyhrat-volby-nestaci/ Typ: GII
  • MIŠÍK, Matúš** - ORAVCOVÁ, Veronika - VICENOVÁ, Radka. Energy efficiency of buildings in Central and Eastern Europe: room for improvement. In Energy Efficiency, 2024, vol. 17, no. 4, pp. 1-22. ISSN 1570-646X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12053-024-10215-y (APVV-20-0012 : GREENREC - zelená obnova EÚ v období po COVID-19) Typ: ADMA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus