Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • AUGUSTÍN, Michael. Idea pokroku v tradícii socialistického myslenia a jej budúcnosť. In Idea socializmu? : ku knihe Axela Honnetha. Editor Peter Daubner ; recenzenti Michael Hauser, František Škvrnda. - Bratislava : Filozofický ústav, v. v. i., 2022, s. 79-108. ISBN 978-80-89766-02-4. (VEGA 2/0152/20 : Tendencie vývoja súčasného kapitalizmu - protirečenia a konflikty) Typ: AFD
 • BAER, Josette - DALBERG, Dirk Mathias. Slovak and Czech Dissidents under the Normalization regime : Oral History Interview with Dirk Matthias Dalberg (SAV). In BAER, Josette. The Green Butterfly : Hana Ponická (1922–2007), Slovak Writer, Poetess, and Dissident. - Stuttgart : Ibidem, 2022, s. 10-34. ISBN 978-3-8382-1426-9. Typ: GII
 • Osobnosti slovenskej politiky: oslobodenie Slovenska a Trianon. Vladimír Goněc, Miroslav Pekník a kolektív ; recenzenti: Marcela Gbúrová, Pavol Mešťan, Vojtech Čelko. Bratislava : Ústav politických vied SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2022. 366 s. Monografie a štúdie, zväzok 34. ISBN 978-80-224-1953-6 Typ: FAI
 • KMEŤ, Norbert. Sebakritický komunista Róbert Roško = Self-critical communist Róbert Roško. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2022, roč. 70, č. 1, s. 153 – 171. (2021: 0.109 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.1.7 Typ: ADDB
 • KMEŤ, Norbert. The problem of Czechoslovakism in post-1989 Slovakia. In Czechoslovakism. - Abingdon ; New York : Routledge, 2022, p. 417 – 432. ISBN 978-1-032-07072-8. Dostupné na: https://doi.org/10.4324/9781003205234-16 Typ: AECA
 • KMEŤ, Norbert. Rehabilitácia duchovných Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v šesťdesiatych rokoch 20. storočia na Slovensku. In Revize politických procesů a rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2022, s. 431-453. ISBN 978-80-7516-006-5. (VEGA 2/0045/16 : Politika a história - súčasť vyrovnávania sa s minulosťou) Typ: AECA
 • KMEŤ, Norbert. Zúčtovanie s fašizmom na Slovensku po roku 1945. In Spravedlnost, nebo pomsta? : Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu. - Praha ; Liberec : Ústav pro studium totalitních režimů : Technická univerzita v Liberci, 2022, s. 64-79. ISBN 978-80-7516-013-3. (VEGA 2/0045/16 : Politika a história - súčasť vyrovnávania sa s minulosťou = Politics and history – an organic part of dealing with the past) Typ: AEDA
 • KMEŤ, Norbert. Politicko-súdne perzekúcie. In KOVÁČ, Martin. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (1919) 1921-2021 ; recenzenti Peter Švorc, Rastislav Stanček, Peter Rybár. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2021, s. 268-280. ISBN 978-80-7140-597-9. Typ: BEF
 • KMEŤ, Norbert. Vnútorné rozpory evanjelickej cirkvi. In KOVÁČ, Martin. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (1919) 1921-2021 ; recenzenti Peter Švorc, Rastislav Stanček, Peter Rybár. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2021, s. 244-246. ISBN 978-80-7140-597-9. Typ: BEF
 • KMEŤ, Norbert. Odmäk a reformný proces v evanjelickej cirkvi. In KOVÁČ, Martin. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (1919) 1921-2021 ; recenzenti Peter Švorc, Rastislav Stanček, Peter Rybár. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2021, s. 300-303. ISBN 978-80-7140-597-9. Typ: BEF
 • KMEŤ, Norbert. Komunistický prevrat. In KOVÁČ, Martin. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (1919) 1921-2021 ; recenzenti Peter Švorc, Rastislav Stanček, Peter Rybár. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2021, s. 206-208. ISBN 978-80-7140-597-9. Typ: BEF
 • KMEŤ, Norbert. Zaberanie evanjelických zborových domov po roku 1948. In KOVÁČ, Martin. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (1919) 1921-2021 ; recenzenti Peter Švorc, Rastislav Stanček, Peter Rybár. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2021, s. 209-210. ISBN 978-80-7140-597-9. Typ: BEF
 • KMEŤ, Norbert. Rok 1956 a dianie v evanjelickej cirkvi. In KOVÁČ, Martin. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (1919) 1921-2021 ; recenzenti Peter Švorc, Rastislav Stanček, Peter Rybár. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2021, s. 260-261. ISBN 978-80-7140-597-9. Typ: BEF
 • KMEŤ, Norbert. Po vojne. In KOVÁČ, Martin. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (1919) 1921-2021 ; recenzenti Peter Švorc, Rastislav Stanček, Peter Rybár. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2021, s. 168-170. ISBN 978-80-7140-597-9. Typ: BEF
 • KMEŤ, Norbert. Vyrovnávanie sa s komunistickou minulosťou. In KOVÁČ, Martin. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (1919) 1921-2021 ; recenzenti Peter Švorc, Rastislav Stanček, Peter Rybár. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2021, s. 370-373. ISBN 978-80-7140-597-9. Typ: BEF
 • PEKNÍK, Miroslav. Smerovanie slovenských politikov k Trianonu. In Osobnosti slovenskej politiky: oslobodenie Slovenska a Trianon. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : Veda, vydavateľstvo SAV, 2022, s. 196-234. ISBN 978-80-224-1953-6. Typ: AEDA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus