Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav politických vied SAV

Medzinárodné projekty

DIECE - Dezintegrácia a integrácia v strednej a východnej Európe.

Disitegration and Integration in East-Central Europe

Dobré a zlé susedstvá

Good and bad neighbourhoods

EU3D Differentiation, Dominance and Democracy

EU3D Differentiation, Dominance and Democracy

Slovensko a slovenská komunita vo Vojvodine: vnútroetnické vzťahy a hranice

Slovakia and the Slovak Community of Vojvodina: Intraethnic Relations and Boundaries

Národné projekty

Cesta Slovenska k samostatnému štátu (1989-1993)

-

Dr. Ivan Markovič a jeho generácia v slovenskej politike

Dr. Ivan Markovič and his generation in Slovak politics

Mýtus a kult Slovenského štátu v historicko-spoločenskom diskurze po roku 1945 (zrod, vývojové tendencie a odrazy v politickej kultúre)

Myth and cult of the Slovak State in historical and social discourse after 1945 (birth, development trends and reflections in political culture)

KONHOSLOV - Nie je to pravda, ale mohla by byť": Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte

This is not true, but it could be": Conspiracy theories and hoaxes the modern development of Slovakia in the European context

Obraz „Iného“ v slovenskej politike po roku 1989

The Image of the

Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus

Leading figures of Slovak politics and extremism.

POSOHU - Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity

The place of social sciences and humanities in society: their limitations and possibilities

Tendencie vývoja súčasného kapitalizmu – protirečenia a konflikty

Developmental trends in contemporary capitalism - contradictions and conflicts

GreenREC - Zelená obnova EÚ v období po Covid-19

EU Green Recovery in the post-Covid-19 Period

Celkový počet projektov: 13