Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
5017230069 f30/2023 ubytovanie a strava  
CSČ SAV, v.v.i., Kongresové centrum SAV Smolenice
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 14/2023
25. 5. 2023 126,90
518123148 f55/2023 refundácia nákladov  
CSČ SAV, Technicko hospodárska správa ÚSV v Bratislave
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 16/2012
23. 10. 2023 126,48
230070 f12/2023 oprava PC zostavy  
COMPEX DATA, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 5/2023
6. 3. 2023 125,94
518123053 f23/2023 refundácia nákladov  
CSČ SAV, Technicko hospodárska správa ÚSV v Bratislave
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 16/2012
25. 4. 2023 122,29
41264309 f59/2023 tlač brožúry "Predčasné voľby do NR SR 2023 - pôjde Slovensko cestou Poľska a Maďarska?"  
Expresta s.r.o.
Martina Granca 3615/15, 841 02 Bratislava
IČO: 43954782
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 30/2023
21. 11. 2023 106,32
8339747766 f61/2023 poplatky za telekom. služby  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 2029450670
4. 12. 2023 105,34
8325558862 f20/2023 poplatky za telekom. služby  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 2029450670
12. 4. 2023 104,34
518122263 f2/2023 refundácia nákladov  
CSČ SAV, Technicko hospodárska správa ÚSV v Bratislave
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 16/2012
17. 1. 2023 102,89
8332645498 f41/2023 poplatky za telekom. služby  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 2029450670
4. 8. 2023 100,90
8336192976 f50/2023 poplatky za telekom. služby  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 2029450670
4. 10. 2023 99,02
8327325268 f25/2023 poplatky za telekom. služby  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 2029450670
4. 5. 2023 98,20
8323792393 f14/2023 poplatky za telekom. služby  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava0
IČO: 35763469
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 2029450670
8. 3. 2023 98,20
8337965957 f56/2023 poplatky za telekom. služby  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 2029450670
6. 11. 2023 98,00
8334411146 f45/2023 poplatky za telekom. služby  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 2029450670
4. 9. 2023 98,00
8330867964 f36/2023 poplatky za telekom. služby  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 2029450670
4. 7. 2023 98,00
8329095333 f33/2023 poplatky za telekom. služby  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 2029450670
5. 6. 2023 98,00
8322012554 f5/2023 poplatky za telekom. služby  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 2029450670
8. 2. 2023 98,00
8320232025 f1/2023 poplatky za telekom. služby  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 2029450670
11. 1. 2023 98,00
230319 f13/2023 autorské výtlačky Dalberg  
Ibidem Verlag
Leuschnerstr. 40, 30457 Hannover
IČO: DE184450922
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 7/2023
7. 3. 2023 95,01
518123030 f16/2023 refundácia nákladov  
CSČ SAV, Technicko hospodárska správa ÚSV v Bratislave
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 16/2012
14. 3. 2023 86,20
202300120 f15/2023 voda pre zamestnancov, balená voda  
Vodaut, s.r.o.
Dohňany 118, 020 51 Dohňany
IČO: 50455648
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 6/2023
9. 3. 2023 80,24
5009230917 f52/2023 refundácia nákladov  
CSČ SAV, Správa účelových zariadení SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 2029450670
9. 10. 2023 76,20
5009230618 f37/2023 refundácia nákladov  
CSČ SAV, Správa účelových zariadení SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 10/2019
4. 7. 2023 76,20
5009230351 f21/2023 refundácia nákladov  
CSČ SAV, Správa účelových zariadení SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 10/2019
17. 4. 2023 76,20
5009230099 f3/2023 refundácia nákladov  
CSČ SAV, Správa účelových zariadení SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 10/2019
23. 1. 2023 76,20
518123017 f9/2023 refundácia nákladov  
CSČ SAV, Technicko hospodárska správa ÚSV v Bratislave
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 16/2012
22. 2. 2023 75,06
518123129 f48/2023 refundácia nákladov  
CSČ SAV, Technicko hospodárska správa ÚSV v Bratislave
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 16/2012
27. 9. 2023 65,30
230187 f31/2023 údržba a update firewallu  
COMPEX DATA, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 17/2023
25. 5. 2023 60,00
518123091 f34/2023 refundácia nákladov  
CSČ SAV, Technicko hospodárska správa ÚSV v Bratislave
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 16/2012
20. 6. 2023 59,55
518123168 f60/2023 refundácia nákladov  
CSČ SAV, Technicko hospodárska správa ÚSV v Bratislave
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 16/2012
23. 11. 2023 59,45
Začiatok  Späť
2
3
Ďalej  Koniec