Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
5092230113 f43/2023 tlač knihy Dinuš, Dinušová: Forms ...  
CSČ SAV, Veda, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 18/2023
10. 8. 2023 4 642,00
202034 f66/2023 výmena podlahovej krytiny a maliarske práce  
Sajan Miloslav - MILVIN
Tatranská 32, 841 06 Bratislava 48
IČO: 11823372
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 32/2023
15. 12. 2023 2 607,52
222727 f70/2023 nákup kníh  
Slovart G.T.G., s.r.o.
Krupinská 4, P.O.Box 152, 852 99 Bratislava
IČO: 31346359
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 39/2023
18. 12. 2023 2 444,09
9/2023 f64/2023 dodanie a montáž 3 wc, oprava umývadla  
Róbert Kováč
Černyševského 23, 851 01 Bratislava
IČO: 36909807
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 31/2023
13. 12. 2023 1 461,00
230173 f26/2023 notebook, MS office standard, myš  
COMPEX DATA, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 15/2023
15. 5. 2023 1 291,63
230255 f8/2023 kpírovacie zariadenie, toner  
REFICIER JTL s.r.o.
Stachanovská 43, 821 05 Bratislava
IČO: 35751819
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 4/2023
23. 2. 2023 1 264,32
230544 f71/2023 PC zostava, MS office, tlačiarne  
COMPEX DATA, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 37/2023
19. 12. 2023 1 234,52
5092230229 f65/2023 tlač časopisu SPS  
CSČ SAV, Veda, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 35/2023
14. 12. 2023 1 078,00
1024769 f73/2023 knižnice so sklenenými dverami  
IKEA Bratislava s.r.o.
Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava
IČO: 35849436
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 33/2023
28. 12. 2023 959,84
5092230032 f18/2023 tlač časopisu SPS  
CSČ SAV, Veda, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 9/2023
28. 3. 2023 820,56
230460 f57/2023 PC zostava, MS office  
COMPEX DATA, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 29/2023
13. 11. 2023 788,47
230106010 f72/2023 kancelárske stoličky  
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 40/2023
27. 12. 2023 644,40
5092230006 f11/2023 doplatok za tlač časopisu SPS  
CSČ SAV, Veda, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 39/2022
24. 2. 2023 507,00
5092230231 f67/2023 tlač časopisu SPS  
CSČ SAV, Veda, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 38/2023
15. 12. 2023 499,56
230101909 f63/2023 nákup kancelárskych stoličiek  
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 34/2023
11. 12. 2023 429,60
230390 f53/2023 nákup tonerov, USB  
COMPEX DATA, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 26/2023
11. 10. 2023 417,68
5009231056 f62/2023 refundácia nákladov - el. energia, vodné, stočné a zrážková voda  
CSČ SAV, Správa účelových zariadení SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 10/2019
5. 12. 2023 379,85
230044 f7/2023 antivírusový program ESET  
COMPEX DATA, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 2/2023
15. 2. 2023 374,40
5092230109 f42/2023 tlač časopisu SPS  
CSČ SAV, Veda, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 9/2023
9. 8. 2023 257,44
5009230442 f27/2023 refundácia nákladov - el. energia, vodné, stočné a zrážková voda  
CSČ SAV, Správa účelových zariadení SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 10/2019
16. 5. 2023 247,22
5009230813 f46/2023 refundácia nákladov - el. energia, vodné, stočné a zrážková voda  
CSČ SAV, Správa účelových zariadení SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 10/2019
14. 9. 2023 243,31
230358 f49/2023 servisné práce-diagnostika siete, konfigurácia routra, oprava pripojenia do PC  
COMPEX DATA, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 21/2023
27. 9. 2023 199,20
1974846731 f38/2023 nákup kníh  
Martinus, s.r.o.
Gorkého 4, 036 01 Martin
IČO: 45503249
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 22/2023
20. 7. 2023 196,64
2307 f32/2023 preklad textu  
Mgr. Lucia Vožďarová
Ľudovíta Okánika 589/2, 949 01 Nitra
IČO: 52925510
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 13/2023
30. 5. 2023 165,00
230153 f22/2023 tonery  
COMPEX DATA, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 12/2023
21. 4. 2023 164,27
1554661711 f24/2023 nákup kníh  
Martinus, s.r.o.
Gorkého 4, 036 01 Martin
IČO: 45503249
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 11/2023
26. 4. 2023 160,60
518123110 f44/2023 refundácia nákladov  
CSČ SAV, Technicko hospodárska správa ÚSV v Bratislave
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 16/2012
25. 8. 2023 155,12
5009230177 f6/2023 refundácia nákladov - el. energia, vodné, stočné a zrážková voda  
CSČ SAV, Správa účelových zariadení SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 10/2019
13. 2. 2023 148,54
518123194 f68/2023 refundácia nákladov  
CSČ SAV, Technicko hospodárska správa ÚSV v Bratislave
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 16/2012
15. 12. 2023 142,43
FV-1428/2023 f51/2023 tonery  
PRYZMAT Slovakia, s.r.o.
Krížna 19, 811 07 Bratislava
IČO: 35882891
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 25/2023
6. 10. 2023 141,00
Začiatok  Späť
1
3
Ďalej  Koniec