Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
240252 f 33/2024 PC zostava, MS Office, web kamera, tlačiareň, toner, skener  
COMPEX DATA s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 19/2024
3. 7. 2024 1 227,65
5009240566 f32/2024 refundácia nákladov  
CSČ SAV, v.v.i., SÚZ SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 10/2019
1. 7. 2024 76,20
518124092 f31/2024 refundácia nákladov  
CSČ SAV, v.v.i., THS ÚSV SAV v Bratislave
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 16/2012
21. 6. 2024 95,89
240050996 f30/2024 kancelárske potreby  
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 18/2024
20. 6. 2024 84,97
20240402 f29/2024 voda pre zamestnancov  
Vodaut s.r.o.
Dohňany 118, 020 51 Dohňany
IČO: 50455648
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 17/2024
18. 6. 2024 50,00
4124008029 f28/2024 tlač brožúry  
Expresta s.r.o.
Martina Granca 3615/15, 841 02 Bratislava
IČO: 43954782
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 16/2024
27. 5. 2024 83,46
518124073 f26/2024 refundácia nákladov  
CSČ SAV, Technicko hospodárska správa ÚSV v Bratislave
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 16/2012
22. 5. 2024 60,16
240179 f27/2024 tonery a fotovalce do tlačiarne  
COMPEX DATA, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 15/2024
22. 5. 2024 148,42
17000156 f25/2024 nákup kníh  
Slovart G.T.G., s.r.o.
Krupinská 4, P.O.Box 152, 852 99 Bratislava
IČO: 31346359
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 8/2024
20. 5. 2024 78,89
20240287 f24/2024 voda pre zamestnancov  
Vodaut, s.r.o.
Dohňany 118, 020 51 Dohňany
IČO: 50455648
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 14/2024
9. 5. 2024 50,00
5017240061 f23/2024 ubytovanie a strava "Výročný seminár ústavov 3. OV SAV"  
CSČ SAV, v.v.i., Kongresové centrum SAV Smolenice
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 12/2024
30. 4. 2024 131,90
518124054 f21/2024 refundácia nákladov  
CSČ SAV, Technicko hospodárska správa ÚSV v Bratislave
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 16/2012
29. 4. 2024 97,18
5009240375 f22/2024 refundácia nákladov  
CSČ SAV, Správa účelových zariadení SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 10/2019
29. 4. 2024 241,58
5009240306 f19/2024 refundácia nákladov  
CSČ SAV, Správa účelových zariadení SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 10/2019
10. 4. 2024 76,20
20240209 f20/2024 voda pre zamestnancov  
Vodaut, s.r.o.
Dohňany 118, 020 51 Dohňany
IČO: 50455648
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 13/2024
10. 4. 2024 50,00
8346912694 f17/2024 poplatky za telekom. služby  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 2029450670
4. 4. 2024 98,00
17000115 f18/2024 nákup kníh  
Slovart G.T.G., s.r.o.
Krupinská 4, P.O.Box 152, 852 99 Bratislava
IČO: 31346359
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 8/2024
3. 4. 2024 44,47
240095 f16/2024 nákup tonerov  
COMPEX DATA, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 11/2024
26. 3. 2024 20,23
1014724 f15/2024 ubytovanie na výskumný seminár  
Hotel Saffron****
Radlinského 27, 811 07 Bratislava
IČO: 45519587
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 10/2024
22. 3. 2024 92,50
518124035 f14/2024 refundácia nákladov  
CSČ SAV, Technicko hospodárska správa ÚSV v Bratislave
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 16/2012
19. 3. 2024 109,22
20240138 f13/2024 voda pre zamestnancov  
Vodaut, s.r.o.
Dohňany 118, 020 51 Dohňany
IČO: 50455648
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 9/2024
13. 3. 2024 50,00
1358224631 f12/2024 nákup kníh  
Martinus, s.r.o.
Gorkého 4, 036 01 Martin
IČO: 45503249
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 6/2024
13. 3. 2024 53,76
8345117448 f10/2024 poplatky za telekom. služby  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 2029450670
5. 3. 2024 98,00
792410019 f11/2024 úhrada poplatkov za registrované DOI  
Ústredná knižnica SAV, v.v.i.
Klemensova 19, 814 67 Bratislava
IČO: 00587001
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá
5. 3. 2024 8,77
518124016 f8/2024 refundácia nákladov  
CSČ SAV, Technicko hospodárska správa ÚSV v Bratislave
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 16/2012
15. 2. 2024 103,18
20240093 f9/2024 voda pre zamestnancov  
Vodaut, s.r.o.
Dohňany 118, 020 51 Dohňany
IČO: 50455648
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 2/2024
15. 2. 2024 50,00
240030 f7/2024 antivírusový program ESET 21 staníc/1rok  
COMPEX DATA, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 3/2024
9. 2. 2024 374,40
8343328503 f6/2024 poplatky za telekom. služby  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 2029450670
5. 2. 2024 98,00
20240049 f5/2024 voda pre zamestnancov, sanitácia výdajníka  
Vodaut, s.r.o.
Dohňany 118, 020 51 Dohňany
IČO: 50455648
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: O 1/2024
25. 1. 2024 98,50
5009231143 f4/2024 refundácia nákladov - el. energia, vodné, stočné a zrážková voda  
CSČ SAV, Správa účelových zariadení SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: faktúra za objednávku
Objednávka: trvalá 10/2019
22. 1. 2024 130,34
Začiatok  Späť
1
2
Ďalej  Koniec