Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
3/2024 Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2024  (pdf / 435.49 KB)
Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV
Gondova 2, 818 01 Bratislava
IČO: 31747604
8. 2. 2024 0,00
2/2024 Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2024  (pdf / 209.14 KB)
Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV
UCM, J. Herdu 2, 917 01 Trnava
IČO: 37837664
5. 2. 2024 0,00
1/2024 Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 1.76 MB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
11. 1. 2024 391 186,00