Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
11/2024 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 917.48 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
8. 7. 2024 21 031,00
10/2024 Zmluva o spolupráci a vytvorení konzorcia za účelom spolupráce na projekte Monitorovanie volebných demokracií MEDem  (pdf / 297.75 KB)
UK v Bratislave, SÚ SAV, v.v.i., CSPV SAV, v.v.i., TU v Trnave, UPJŠ v Košiciach, PU v Prešove
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
1. 7. 2024 0,00
9/2024 Dohoda o užívaní elektronických komunikačných služieb  (pdf / 87.02 KB)
Centrum spoločných činností SAV, v.v.i. Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
3. 6. 2024 0,00
8/2024 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb  (pdf / 179 KB)
LEX - AUDIT, spol. s r.o.
Damborského 3, 949 01 Nitra
IČO: 36541788
31. 5. 2024 1 620,00
7/2024 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 790.62 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
13. 5. 2024 -11 409,00
6/2024 Dodatok č. 1/2024 K Zmluve o spolupráci medzi ÚPV SAV, v.v.i. a SÚ SAV, v.v.i. zo dňa 19.4.2023  (pdf / 204.99 KB)
Sociologický ústav SAV, v.v.i.
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00679135
23. 4. 2024 2 500,00
4/2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o IFP  (pdf / 800.73 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
6. 3. 2024 3 136,00
5/2024 Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri realizácii doktorandského študijného programu v študijnom odbore Politické vedy  (pdf / 1.55 MB)
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava, Mlynské Luhy 4, 821 05 Bratislava
IČO: 00397865
19. 2. 2024 0,00
3/2024 Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2024  (pdf / 435.49 KB)
Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV
Gondova 2, 818 01 Bratislava
IČO: 31747604
8. 2. 2024 0,00
2/2024 Zmluva o spolupráci na projekte spoločných akcií v roku 2024  (pdf / 209.14 KB)
Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV
UCM, J. Herdu 2, 917 01 Trnava
IČO: 37837664
5. 2. 2024 0,00
1/2024 Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 1.76 MB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
11. 1. 2024 391 186,00