Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Silvia
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mgr.
Dmytro
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mgr.
Anhelina
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Počet doktorandov: 3