Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Astronomický ústav SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing.
Ján
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Jaroslav
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Martin
Interný doktorand
RNDr., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Zoltán
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Sergio Javier
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Mária
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ľubomír
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Miroslav
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Oleksandra
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marián
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Vladimír
Odborný pracovník VŠ
RNDr., CSc.
Richard
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Július
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Aleš
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Emil
Vedecký pracovník
Mgr.
Sergo
Interný doktorand
Mgr.
Andrii
Interný doktorand
Ing.
Tomáš
Odborný pracovník VŠ
RNDr., CSc.
Luboš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Daniel
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Michal
Odborný pracovník VŠ
RNDr., CSc.
Theodor
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Metod
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Natalia
Vedecký pracovník
CSc.
Sergey
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Peter
Odborný pracovník VŠ
RNDr., DrSc.
Augustín
Vedúci vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Dušan
Vedecký pracovník
Ing.
Michal
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 38