Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing.
Ján
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Jakub
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Jaroslav
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Vladimír
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Milena
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Zoltán
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Sergio Javier
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Mária
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Ľubomír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Oleksandra
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Marián
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.
Richard
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martina
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Július
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Viktoriia
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Emil
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Sergo
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Andrii
Odborný pracovník VŠ
RNDr., CSc.
Luboš
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Daniel
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Bibiána
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Michal
Odborný pracovník VŠ
RNDr., CSc.
Theodor
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Metod
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Andrea
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Natalia
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Olena
Vedecká pracovníčka
CSc.
Sergey
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Peter
Odborný pracovník VŠ
RNDr., DrSc.
Augustín
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Dušan
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Michal
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Zurab
Vedecký pracovník
Mgr.
Anhelina
Doktorandka

Počet členov a členiek akademickej obce: 42