Informačná stránka organizácie SAV

Astronomický ústav SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Ing.  Ambróz, Jaroslav  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Benko, Martin  Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Budaj, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Garai, Zoltán  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Gömöry, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 PhD.  González Manrique, Sergio Javier  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Hajduková, Mária  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Hambálek, Ľubomír  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Husárik, Marek  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Hutár, Miroslav  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Ivanova Viktorovna, Oleksandra  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Jakubík, Marián  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kaňuchová, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Kollár, Vladimír  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Komžík, Richard  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Koza, Július  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Kučera, Aleš  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kundra, Emil  Vedecký pracovník
 Mgr.  Lomineishvili, Sergo  Interný doktorand
 Mgr.  Maliuk, Andrii  Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Neslušan, Luboš  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Novocký, Daniel  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Pikler, Michal  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., CSc.  Pribulla, Theodor  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Rybák, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Saniga, Metod  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Shagatova, Natalia  Vedecký pracovník
 CSc.  Shugarov, Sergey  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Schwartz, Pavol  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Sivanič, Peter  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., DrSc.  Skopal, Augustín  Vedúci vedecký pracovník
 doc. RNDr., DrSc.  Svoreň, Ján  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Tomko, Dušan  Vedecký pracovník
 Ing.  Trembáč, Michal  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Vaňko, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Zelina, Peter  Vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 36