Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Ing.
Ján
052/7879120
Ing.
Jakub
052/7879155
Ing.
Jaroslav
052/7879139
Mgr., PhD.
Martin
052/7879118
RNDr., CSc.
Ján
052/7879147
 
František
052/7879171
 
Jozefína
052/7879180
 
Gabriel
052/7879176
Ing.
Vladimír
neuvedený
Mgr.
Silvia
neuvedený
Mgr.
Milena
052/7879111
RNDr., PhD.
Zoltán
052/7879194
Mgr., PhD.
Peter
052/7879182
PhD.
Sergio Javier
052/7879137
RNDr., PhD.
Mária
052/7879183
RNDr., PhD.
Mária
052/7879183
Mgr., PhD.
Ľubomír
052/7879121
Mgr., PhD.
Marek
052/7879161
Ing.
Miroslav
052/7879137
Bc.
Mária
neuvedený
 
Štefan
052/7879 124
Mgr., PhD.
Oleksandra
052/7879126
Mgr., PhD.
Marián
052/7879199
 
Dalibor
052/7879 167
Mgr., PhD.
Zuzana
052/7879161
 
Ján
052/7879132
RNDr., CSc.
Richard
052/7879141
 
Vladimír
neuvedený
Mgr., PhD.
Martina
052/7879126
Mgr., PhD.
Július
052/7879166
Mgr., PhD.
Viktoriia
neuvedený
RNDr., CSc.
Aleš
052/7879157
Mgr., PhD.
Emil
052/7879181
Mgr., PhD.
Sergo
052/7879 166
Mgr., PhD.
Andrii
052/7879 111
RNDr., CSc.
Luboš
052/7879154
RNDr., CSc.
Daniel
052/7879130
Mgr.
Dmytro
neuvedený
 
Libuša
neuvedený
Mgr.
Bibiána
052/7879123
Mgr.
Zuzana
052/7879171
Ing.
Michal
052/7879176
 
Alena
neuvedený
RNDr., CSc.
Theodor
052/7879135
RNDr., DrSc.
Vojtech
052/7879164
RNDr., CSc.
Ján
052/7879156
RNDr., DrSc.
Metod
052/7879128
Ing.
Andrea
052/7879159
Mgr., PhD.
Natalia
052/7879152
Mgr., PhD.
Olena
neuvedený
CSc.
Sergey
052/7879184
Mgr., PhD.
Pavol
052/7879160
Ing.
Peter
052/7879 175
RNDr., DrSc.
Augustín
052/7879143
doc. RNDr., DrSc.
Ján
052/7879142
Mgr., PhD.
Dušan
052/7879 126
Mgr., PhD.
Dušan
052/7879126
Ing.
Michal
052/7879155
Mgr., PhD.
Martin
052/7879169
PhD.
Zurab
052/7879156
Mgr.
Anhelina
neuvedený

Aktualizuje: