Informačná stránka organizácie SAV

Astronomický ústav SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • BARTNICKA, Edyta** - SANIGA, Metod. Affine and projective planes linked with projective lines over certain rings of lower triangular matrices. In Linear Algebra and its Applications, 2020, vol. 586, p. 377-409. ISSN 0024-3795.(Vega č. 2/0003/16 : Veldkampove priestory v kvantovej informácii a astrofyzike). Typ: ADCA
  • DINEVA, Ekaterina** - VERMA, Meetu - GONZÁLEZ MANRIQUE, Sergio Javier - SCHWARTZ, Pavol - DENKER, Carsten. Cloud model inversions of strong chromospheric absorption lines using principal component analysis. In Astronomische Nachrichten, 2020, vol. 341, no. 1, p. 64-78. ISSN 0004-6337.(Vega č. 2/0004/16 : Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka). Typ: ADCA
  • FUKUI, Akihiko - SUZUKI, D. - KOSHIMOTO, N. - BACHELET, E. - VANMUNSTER, Tonny - STOREY, D. - MAEHARA, Hiroyuki - YANAGISAWA, Kenshi - YAMADA, T. - YONEHARA, A. - HIRANO, T. - BENNETT, D. P. - BOZZA, Valerio - MAWET, D. - PENNY, M. T. - AWIPHAN, S. - OKSANEN, Arto - HEINTZ, T. M. - OBERST, T. E. - BÉJAR, V. J. S. - CASASAYAS-BARRIS, N. - CHEN, G. - CROUZET, N. - HIDALGO, D. - KLAGYIVIK, P. - MURGAS, F. - NARITA, N. - PALLÉ, Enric - PARVIAINEN, H. - WATANABE, N. - KUSAKABE, N. - MORI, M. - TERADA, Y. - DE LEON, J. - HERNANDEZ, A. - LUQUE, R. - MONELLI, M. - MONTANES-RODRIGUEZ, P. - PRIETO-ARRANZ, J. - MURATA, K. L. - SHUGAROV, Sergey - KUBOTA, Y. - OTSUKI, C. - SHIONOYA, A. - NISHIUMI, T. - NISHIDE, A. - FUKAGAWA, M. - ONODERA, K. - VILLANUEVA JR., S. - STREET, R. A. - TSAPRAS, Y. - HUNDERTMARK, Markus - KUZUHARA, M. - FUJITA, M. - BEICHMAN, C. - BEAULIEU, Jean-Philippe - ALONSO, Roi - REICHART, Daniel - KAWAI, N. - TAMURA, M. Kojima-1Lb is a mildly cold Neptune around the brightest microlensing host star. In The Astronomical Journal, 2019, vol. 158, no. 5, article no. 206, p. 1-16. (2018: 5.497 - IF, Q1 - JCR, 2.770 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6256.(Vega č. 2/0008/17 : Vzplanutia kataklyzmatických premenných hviezd. APVV-15-0458 : Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru). Typ: ADCA
  • GARAI, Zoltán - PRIBULLA, Theodor - KOMŽÍK, Richard - KUNDRA, Emil - HAMBÁLEK, Ľubomír - SZABO, Gyula M. Periodic transit timing variations and refined system parameters of the exoplanet XO-6b. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2020, vol. 491, no. 2, p. 2760-2769. ISSN 0035-8711.(Vega č. 2/0031/18 : Zákryty: základný nástroj pre štúdium exoplanét, dvojhviezd a viacnásobných sústav. APVV-15-0458 : Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). Typ: ADCA
  • HAJDUKOVÁ, Mária, Jr.** - HAJDUKOVÁ, Mária. History of the meteoroids conference series and its Slovak roots. In Planetary and Space Science, 2020, vol. 181, article no. 104827, p. ISSN 0032-0633.(Vega č. 2/0037/18 : Dynamika prúdov meteoroidov vybraných komét a dalšich malých telies v Slnečnej sústave. APVV-16-0148 : Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov). Typ: ADCA
  • CHORNAYA, Ekaterina** - ZUBKO, Evgenij - LUKYANYK, Igor V. - KOCHERGIN, Anton - ZHELTOBRYUKHOV, Maxim - IVANOVA, Oleksandra - KORNIENKO, Gennady - MATKIN, Alexey - BARANSKY, Aleksandr - MOLOTOV, Igor - SHAROSHCHENKO, Vladimir S. - VIDEEN, Gorden. Imaging polarimetry and photometry of comet 21P/Giacobini-Zinner. In Icarus, 2020, vol. 337, article no. 113471, p. 1-11. ISSN 0019-1035. Typ: ADCA
  • KOKHIROVA, G. I.** - IVANOVA, Oleksandra - RAKHMATULLAEVA, F. Dzh. - BURIEV, A. M. - KHAMROEV, U. Kh. Astrometric and photometric observations of comet 29P/Schwassmann--Wachmann 1 at the Sanglokh international astronomical observatory. In Planetary and Space Science, 2020, vol. 181, article no. 104794, p. 1-7. ISSN 0032-0633.(Vega č. 2/0023/18 : Evolúcia, fyzikálne charakteristiky a vzájomné vzťahy populácií medziplanetárnej hmoty). Typ: ADCA
  • NESLUŠAN, Luboš - HAJDUKOVÁ, Mária, Jr.. Long-period comet C/1963 A1 (Ikeya), the probable parent body of pi-Hydrids, delta-Corvids, November alpha-Sextantids, and theta-Leonids. In Astronomy and Astrophysics, 2019, vol. 631, article no. A112, p. 1-10. (2018: 6.209 - IF, Q1 - JCR, 2.527 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.(Vega č. 2/0037/18 : Dynamika prúdov meteoroidov vybraných komét a dalšich malých telies v Slnečnej sústave. APVV-16-0148 : Fyzikálne vlastnosti a dynamika meteoroidov. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). Typ: ADCA
  • ZUBKO, Evgenij** - CHORNAYA, Ekaterina - ZHELTOBRYUKHOV, Maxim - MATKIN, Alexey - IVANOVA, Oleksandra - BODEWITS, Dennis - KOCHERGIN, Anton - KORNIENKO, Gennady - LUKYANYK, Igor V. - HINES, D. - VIDEEN, Gorden. Extremely low linear polarization of comet C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto). In Icarus, 2020, vol. 336, article no. 113453, p. 1-9. ISSN 0019-1035. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus