Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Karolína
Interná Prírodovedecká fakulta UK
M.Sc.
Neha
Interná Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr.
Andrej
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Marián
Interná Univerzita Komenského v Bratislave
M.Sc.
Kevin
MVSc.
Krutika
Mgr.
Kristína
Interná Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr.
Katarína
Interná Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr.
Klaudia
Interná Prírodovedecká fakulta UK
M.Sc.
Muhammad Khalid
Mgr.
Stefana
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Karoline
Interná Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr.
Sára
Interná Univerzita Komenského v Bratislave
M.Sc.
Miraj

Počet doktorandov: 14