Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Karolína
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Andrej
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Marián
Interná Prírodovedecká fakulta UK
M.Sc.
Kevin
MVSc.
Krutika
Mgr.
Kristína
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Katarína
Interná Prírodovedecká fakulta UK
M.Sc.
Muhammad Khalid
Mgr.
Stefana
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Karoline
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Adam
Interná Prírodovedecká fakulta UK
M.Sc.
Miraj

Počet doktorandov: 12