Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
prof. MVDr., PhD.
Mangesh Ramesh
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ondrej
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
prof. MVDr., DrSc.
Daša
Vedúca vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.
Ľubica
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. RNDr., CSc.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
MUDr. RNDr., PhD.
Dominika
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., DrSc.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
MUDr. Mgr., PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
doc., PhD.
Natalia Borisovna
Vedecká pracovníčka
doc. PaedDr., PhD.
Stanislav
Samostatný vedecký pracovník
prof. RNDr., DrSc.
Eva
Vedúca vedecká pracovníčka
PharmDr., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Branislav
Samostatný vedecký pracovník
M.Sc., PhD.
Amod
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Olena Borysivna
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Petra
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Karina
Odborná pracovníčka VŠ
MVDr., PhD.
Veronika
Vedecká pracovníčka
Dr. h. c. prof. MVDr., DrSc.
Michal
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Pavol
Odborný pracovník VŠ
MUDr., PhD.
Petr
Samostatný vedecký pracovník
PharmDr., PhD.
Dominika
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Denisa
Odborná pracovníčka VŠ
MUDr.
Vojtech
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Gabriela
Vedecká pracovníčka
doc. PharmDr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Adam
Doktorand
PharmDr., PhD.
Alena
Vedecká pracovníčka
MVDr. Mgr., PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
prof. MUDr., DrSc.
Eva
Vedúca vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Jakub
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Rostislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michaela
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Katarína
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Natália
Vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.
Ivana
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Ľubica
Odborná pracovníčka VŠ
doc. MVDr., DrSc.
Norbert
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Monika
Samostatná vedecká pracovníčka

Počet členov a členiek akademickej obce: 40