Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
M.Sc.
Neha
Interný doktorand
doc. MVDr., PhD.
Mangesh Ramesh
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ondrej
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
prof. MVDr., DrSc.
Daša
Vedúci vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Ľubica
Vedecký pracovník
doc. RNDr., CSc.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
MUDr. RNDr., PhD.
Dominika
Samostatný vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
MUDr. Mgr., PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
prof. RNDr., DrSc.
Eva
Vedúci vedecký pracovník
PharmDr., PhD.
Andrej
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Branislav
Samostatný vedecký pracovník
M.Sc., PhD.
Amod
Samostatný vedecký pracovník
PhD.
Olena Borysivna
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Petra
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Karina
Odborný pracovník VŠ
MVDr., PhD.
Veronika
Vedecký pracovník
Mgr.
Klaudia
Interný doktorand
Dr. h. c. prof. MVDr., DrSc.
Michal
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Pavol
Odborný pracovník VŠ
MUDr., PhD.
Petr
Samostatný vedecký pracovník
PharmDr., PhD.
Dominika
Vedecký pracovník
MUDr.
Vojtech
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Gabriela
Vedecký pracovník
doc. PharmDr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
PharmDr., PhD.
Alena
Vedecký pracovník
Mgr.
Sára
Interný doktorand
MVDr. Mgr., PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
prof. MUDr., DrSc.
Eva
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jakub
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Rostislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michaela
Vedecký pracovník
Mgr.
Katarína
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Natália
Vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Ivana
Vedecký pracovník
Mgr.
Ľubica
Odborný pracovník VŠ
doc. MVDr., DrSc.
Norbert
Vedúci vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Monika
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 39