Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr.
Karolína
neuvedený
PhD
Neha
+421 911345087
prof. MVDr., PhD.
Mangesh Ramesh
+421 2 5478 8100
Ing., PhD.
Ondrej
+421 2 5478 8100/107
RNDr., PhD.
Martin
+421 2 5478 8100/405
prof. MVDr., DrSc.
Daša
+421 2 5478 8100
Mgr.
Andrej
neuvedený
 
Gertrúda
+421 2 5478 8100/404
MVDr., PhD.
Ľubica
+421 2 5478 8100/109
doc. RNDr., CSc.
Peter
+421 2 5478 8100/455
MUDr. RNDr., PhD.
Dominika
02/32296111
 
Mária
neuvedený
Ing., DrSc.
Jozef
+421 2 5478 8100/410
Mgr.
Monika
+421 2 5478 8100
Mgr.
Marián
neuvedený
MUDr. Mgr., PhD.
Tomáš
+421 2 5478 8100/108
doc., PhD.
Natalia Borisovna
neuvedený
M.Sc.
Kevin
neuvedený
Prof. PharmDr., PhD.
Josef
neuvedený
 
Jana
+421 2 5478 8100
Ing.
Gabriela
+421 2 32296111
doc. PaedDr., PhD.
Stanislav
neuvedený
MVSc.
Krutika
neuvedený
prof. RNDr., DrSc.
Eva
+421 2 5478 8100/109
MUDr., PhD.
Peter
+421 2 5478 8100
PharmDr., PhD.
Andrej
+421 2 5478 8100/410
Ing.
Pavol
neuvedený
Mgr., PhD.
Branislav
+421 2 5478 8100/107
M.Sc., PhD.
Amod
neuvedený
 
Dagmar
02/32296126
PhD.
Olena Borysivna
neuvedený
Mgr.
Kristína
neuvedený
Mgr., PhD.
Petra
+421 2 5478 8100/410
MUDr.
Darina
+421 2 5478 8100
 
Stanislava
neuvedený
Mgr.
Karina
neuvedený
Ing.
Dominika
neuvedený
Mgr.
Katarína
neuvedený
MVDr., PhD.
Veronika
+421 2 5478 8100/605
Mgr.
Katarína
neuvedený
Mgr.
Klaudia
neuvedený
 
Zuzana
neuvedený
M.Sc.
Muhammad Khalid
neuvedený
Mgr.
Stefana
neuvedený
Dr. h. c. prof. MVDr., DrSc.
Michal
+421 2 5478 8100
Ing., PhD.
Pavol
+421 2 5478 8100/104
MUDr., PhD.
Petr
+421 2 5478 8100/602
PharmDr., PhD.
Dominika
neuvedený
Mgr., PhD.
Denisa
neuvedený
MUDr.
Vojtech
+421 2 5478 8100/410
Ing., PhD.
Gabriela
+421 2 5478 8100/109
Mgr.
Monika
02/32296111
doc. PharmDr., PhD.
Juraj
neuvedený
Mgr.
Karoline
neuvedený
Mgr.
Adam
neuvedený
PharmDr., PhD.
Alena
neuvedený
Mgr.
Sára
neuvedený
 
Jana
+421 2 5478 8100/110
MVDr. Mgr., PhD.
Tomáš
+421 2 5478 8100/408
prof. MUDr., DrSc.
Eva
neuvedený
 
Martin
neuvedený
 
Ľubica
02/32296111
Mgr., PhD.
Jakub
neuvedený
RNDr., PhD.
Rostislav
+421 2 5478 8100/107
Mgr., PhD.
Michaela
+421 2 5478 8100/405
 
Marián
neuvedený
Mgr.
Katarína
neuvedený
Mgr.
Korina
0905918515
Ing., PhD.
Natália
neuvedený
M.Sc.
Miraj
neuvedený
MVDr., PhD.
Ivana
+421 2 5478 8100/605
 
Jozef
+421 2 5478 8100
Mgr.
Ľubica
+421 2 5478 8100/109
doc. MVDr., DrSc.
Norbert
+421 2 32296111
RNDr., PhD.
Monika
+421 2 5478 8100/109

Aktualizuje: