Informačná stránka organizácie SAV

Neuroimunologický ústav SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • ČÍŽKOVÁ, Dáša** - MURGOCI, Adriana-Natalia - CUBÍNKOVÁ, Veronika - HUMENIK, Filip - MOJZISOVÁ, Z. - MALOVESKÁ, M. - ČÍŽEK, Milan - FOURNIER, Isabelle - SALZET, M. Spinal Cord Injury: Animal Models, Imaging Tools and the Treatment Strategies. In Neurochemical Research, 2020, vol. 45, no. 1, p. 134-143. (2019: 3.038 - IF, Q3 - JCR, 0.910 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0364-3190. Typ: ADMA
  • LAKHNEKO, Olha - DANCHENKO, Maksym** - MORGUN, Bogdan - KOVÁČ, Andrej - MAJEROVÁ, Petra - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Comprehensive Comparison of Clinically Relevant Grain Proteins in Modern and Traditional Bread Wheat Cultivars. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 10, art.no. 3445. (2019: 4.556 - IF, Q1 - JCR, 1.317 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.3390/ijms21103445>. Typ: ADCA
  • MURGOCI, Adriana-Natalia* - BACIAK, Ladislav* - CUBÍNKOVÁ, Veronika - SMOLEK, Tomáš - TVRDÍK, Tomáš - JURÁNEK, Ivo - KAFKA, Jozef - ČÍŽKOVÁ, Dáša**. Diffusion Tensor Imaging: Tool for Tracking Injured Spinal Cord Fibres in Rat. In Neurochemical Research, 2020, vol. 45, no. 1, p. 180-187. (2019: 3.038 - IF, Q3 - JCR, 0.910 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0364-3190.(APVV-15-0029 : Výskum komparatívnych zobrazovacích metód na báze magnetickej rezonancie na diagnostiku neurologických a muskuloskeletálnych ochorení. APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov). Typ: ADCA

    Citácie:
    [1.1] ABBOTT, N.J. - NICHOLSON, C. - VERKHRATSKY, A. Introduction: Special Issue in Honor of Eva Sykova. In NEUROCHEMICAL RESEARCH. ISSN 0364-3190, 2020, vol. 45, no. 1, SI, p. 1-4., Registrované v: WOS

  • NOVÁKOVÁ, Slavomíra - ŠUBR, Zdeno W. - KOVÁČ, Andrej - FIALOVÁ, Ivana - BEKE, Gábor - DANCHENKO, Maksym**. Cucumber mosaic virus resistance: Comparative proteomics of contrasting Cucurnis sativus cultivars after long-term infection. In Journal of Proteomics, 2020, vol. 214, art. no. 103626. (2019: 3.509 - IF, Q2 - JCR, 1.189 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1874-3919.(VEGA 2/0032/18 : Výskyt a variabilita vírusov hospodársky významných plodín v skleníkových podmienkach na Slovensku a analýza epidemiologických faktorov ovplyvňujúcich ich virulenciu a šírenie. APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni). Typ: ADCA
  • REVAJOVÁ, Viera - KARAFFOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - ŠEFCOVÁ, Miroslava - LAUKOVÁ, Andrea - LEVKUT, Mikuláš. Reaction of immune cells to Campylobacter jejuni in chicken PBMC treated by different probiotic bacteria in vitro. In Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences, 2020, vol. 7, no. 3, art. no. APDV.000665.2020, p. 649-654. ISSN 2576-9162. Typ: ADEB
  • VOGELS, Thomas - LEUZY, A. - CICOGNOLA, C. - ASHTON, N.J. - SMOLEK, Tomáš - NOVÁK, Michal - BLENNOW, K. - ZETTERBERG, H. - HROMÁDKA, Tomáš - ŽILKA, Norbert - SCHOLL, M.**. Propagation of Tau Pathology: Integrating Insights From Postmortem and In Vivo Studies. In Biological Psychiatry, 2020, vol., no., p. (2019: 12.095 - IF, Q1 - JCR, 6.059 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0006-3223. Typ:

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus