Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Neuroimunologický ústav SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • CSICSÁTKOVÁ, Nikoleta - MÁTYÁSOVÁ, Katarína - PORUBSKÁ, Sára - FILIPČÍK, Peter - ČENTE, Martin. Dysregulated plasma microRNAs as potential biomarkers of aging and Alzheimer´s disease. In Faseb Journal : Official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology. Special issue: Experimental Biology 2021 meeting abstracts [serial], 2021, vol. 35, no. S1, art.no. 04982. (2020: 5.191 - IF, Q1 - JCR, 1.709 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0892-6638. Dostupné na: https://doi.org/10.1096/fasebj.2021.35.S1.04982 (VEGA 2/0118/19 : Dlhé nekódujúce RNA ako biomarkery Alzheimerovej choroby. APVV-19-0568 : Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike. VEGA 2/0076/18 : Zmeny v hladine cirkulujúcich miRNA u hráčov ľadového hokeja po úrazoch hlavy: potenciálny marker poškodenia mozgu) Typ: AFG
  • CSICSÁTKOVÁ, Nikoleta** - ČENTE, Martin - FILIPČÍK, Peter - MÁTYÁSOVÁ, Katarína. Deregulated microRNA plasma levels as candidate biomarkers of senescence and Alzheimer´s disease. In AD/PD 2021 : Book of abstracts [elektronický zdroj]. - 2021, s. 235. (AD/PD 2021 : The 15th international conference on Alzheimer´s and Parkinson´s diseases. AD/PD 2021 : The 15th international conference on Alzheimer´s and Parkinson´s diseases) Typ: GII
  • GALBA, Jaroslav - PIEŠŤANSKÝ, Juraj - KOVÁČ, Andrej - OLEŠOVÁ, Dominika - CEHLÁR, Ondrej - KERTYS, Martin - KOZLÍK, Petr - CHAĽOVÁ, Petra - TIRČOVÁ, Barbora - SLÍŽ, Kristián - MIKUŠ, Peter**. Fast and sensitive screening of oxandrolone and its major metabolite 17-Epi-Oxandrolone in human urine by UHPLC-MS/MS with on-line SPE sample pretreatment. In Molecules, 2021, vol. 26, no. 2, art. no. 480. (2020: 4.411 - IF, Q2 - JCR, 0.782 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules26020480 (APVV-18-0340 : Odhalenie molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s nasledným vývojom nového prognostického nástroja) Typ: ADCA
  • MAGAR, Pratibha - PARRAVICINI, Oscar - ŠTEPÁNKOVÁ, Šárka - SVRČKOVÁ, Katarina - GARRO, Adriana D. - JENDRZEJEWSKA, Izabela - PAUK, Karel - HOŠEK, Jan - JAMPÍLEK, Josef - ENRIZ, Richardo D. - IMRAMOVSKÝ, Aleš. Novel Sulfonamide-Based Carbamates as Selective Inhibitors of BChE. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, art. no. 9447. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Typ: ADCA
  • MARTONOVÁ, Katarína - HORŇÁKOVÁ, Lenka - JAHODOVÁ, Iveta - IDUNKOVÁ, Alžbeta - MEŠKOVÁ, Klaudia - JANIŠÍKOVA, Eva - ŠKRABANA, Rostislav. Flexible platform for production of medically important proteins. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmara Gajanová. Recenzenti: členovia odborného výboru. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta MS TEAMS, 2021, s. 312-316. ISBN 978-80-223-5132-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik2021.pdf (Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021) Typ: AFD
  • HEŠKOVÁ, Katarína - HORNAKOVA, Lenka - JAHODOVA, Iveta - IDUNKOVA, Alzbeta - MEŠKOVÁ, Klaudia - JANISIKOVA, Eva - ŠKRABANA, Rostislav. Flexible platform for production of proteins of a quality and quantity. In 1st Student Conference in Structural Biology. - Praha : Česká společnost pro strukturní biologii, 2021. Dostupné na internete: https://cssb.structbio.org/wp-content/uploads/1stSCSB_booklet_fin.pdf (1st Student Conference in Structural Biology) Typ: GII
  • MÁTYÁSOVÁ, Katarína - CSICSÁTKOVÁ, Nikoleta - HANES, Jozef - FILIPČÍK, Peter - ČENTE, Martin. Peripheral microRNAs as biomarkers of concussive and sub-concussive head impacts in professional soccer players. In Faseb Journal : Official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology. Speical issue: Experimental Biology 2021 Meeting Abstracts [serial]. - Bethesda : Federation Amer. Soc. Exp. Biol., 2021, vol. 35, no. S1, art. no. 04983. (2020: 5.191 - IF, Q1 - JCR, 1.709 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0892-6638. Dostupné na: https://doi.org/10.1096/fasebj.2021.35.S1.04983 (APVV-19-0568 : Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike. VEGA 2/0076/18 : Zmeny v hladine cirkulujúcich miRNA u hráčov ľadového hokeja po úrazoch hlavy: potenciálny marker poškodenia mozgu. VEGA 2/0118/19 : Dlhé nekódujúce RNA ako biomarkery Alzheimerovej choroby. VEGA 2/0154/19 : Podprahové otrasy mozgu ako rizikový faktor chronickej traumatickej encefalopatie) Typ: AFG
  • VIKARTOVSKÁ, Zuzana - FARBAKOVA, Jana - SMOLEK, Tomáš - HANES, Jozef - ŽILKA, Norbert - HORNAKOVA, Lubica - HUMENIK, Filip - MALOVESKA, Marcela - HUDAKOVA, Nikola - ČÍŽKOVÁ, Dáša**. Novel Diagnostic Tools for Identifying Cognitive Impairment in Dogs: Behavior, Biomarkers, and Pathology. In Frontiers in Veterinary Science. - FRONTIERS MEDIA SA, 2021, vol. 7, art. no. 551895. (2020: 3.412 - IF, Q1 - JCR, 0.877 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2297-1769. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fvets.2020.551895 Typ: ADCA
  • ŽILKA, Norbert. ALZHEIMER - malý sprievodca Alzheimerovou chorobou. Bratislava : Marenčin PT, spol. s r.o., 2021. 224 s. ISBN 978-80-569-0859-4 Typ: ACB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus