Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ČENTE, Martin - ZORAD, Štefan - SMOLEK, Tomáš - FIALOVÁ, Ľubica - PAULENKA IVANOVOVA, Natália - KRŠKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Lucia - ŠKRABANA, Rostislav - FILIPČÍK, Peter**. Plasma leptin reflects progression of neurofibrillary pathology in animal model of tauopathy. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2022, vol. 42, no. 1, p. 125-136. (2021: 1.004 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-4340. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10571-020-00972-6 (APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu) Typ: ADCA
  • KOERTE, Inga K.** - BAHR, Roald - FILIPČÍK, Peter - GOOIJERS, Jolien - LEEMANS, Alexander - LIN, Alexander P. - TRIPODIS, Yorghos - SHENTON, Martha E. - SOCHEN, Nir - SWINNEN, Stephan P. - PASTERNAK, Ofer. REIMPACT - a prospective longitudinal multisite study on the effects of repetitive head impacts in youth soccer. In Brain Imaging and Behavior, vol. ISSN 1931-7565. Typ: ADCA
  • KOTLYAR, Max - PASTRELLO, Chiara - AHMED, Zuhaib - CHEE, Justin - VARYOVA, Zofia - JURIŠICA, Igor**. IID 2021: towards context-specific protein interaction analyses by increased coverage, enhanced annotation and enrichment analysis. In Nucleic acids research, vol., no., p. ISSN 0305-1048. Typ: ADCA
  • KOVÁČECH, Branislav** - FIALOVÁ, Ľubica - FILIPČÍK, Peter - ŠKRABANA, Rostislav - ŽILKOVÁ, Monika - SLÁVIKOVÁ, Monika - BORŠOVÁ, Kristína - ČABANOVÁ, Viktória - KLEMPA, Boris. Monoclonal antibodies targeting two immunodominant epitopes on the Spike protein neutralize emerging SARS-CoV-2 variants of concern. In EBioMedicine, 2022, vol. 76, febr., art. no. 103818. (2021: 2.663 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2352-3964. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2022.103818 Typ: ADMA
  • LEVKUT, M Jr - REVAJOVÁ, V** - DVOROŽŇÁKOVÁ, E - GREŠÁKOVÁ, L - ŠEVČÍKOVÁ, Z - SELECKÁ, E - KARAFFOVÁ, V - LEVKUTOVÁ, M - LEVKUT, Mikuláš. Influence of Zinc and Ascaridia galli Infection on Morphometry of Intestine in Chickens. In Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences, 2021, vol. 8, no. 5, p. ISSN 2576-9162. Typ: ADEB
  • MANK, Arenda - VAN MAURIK, Ingrid S.** - BAKKER, Els D. - VAN DE GLIND, Esther M.M. - JÖNSSON, Linus - KRAMBERGER, Milica G. - NOVÁK, Petr - DIAZ, Ana - GOVE, Dianne - SCHELTENS, Philip - VAN DER FLIER, Wiesje M. - VISSER, Leonie N.C. Identifying relevant outcomes in the progression of Alzheimer's disease; what do patients and care partners want to know about prognosis? In Alzheimer's & Dementia, 2021, vol. 7, no. 1, art. no. e12189. (2020: 21.566 - IF, Q1 - JCR, 6.713 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 1552-5260. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/trc2.12189 Typ: ADMA
  • PINARELLO, Valérie - BENCUROVA, Elena - MARCELINO, Isabel - GROS, Oliveir - PUECH, Carinne - BHIDE, Mangesh - VACHIERY, Nathalie - MEYER, Damien F.**. Ehrlichia ruminantium uses its transmembrane protein Ape to adhere to host bovine aortic endothelial cells Typ:
  • SANDMO, Stian Bahr** - MÁTYÁSOVÁ, Katarína - FILIPČÍK, Peter - ČENTE, Martin - KOERTE, Inga Katharina - PASTERNAK, Ofer - ANDERSEN, Thor Einar A - STRAUME-NÆSHEIM, Truls Martin - BAHR, Roald - JURIŠICA, Igor**. Changes in circulating microRNAs following head impacts in soccer. In Brain Injury, vol. ISSN 0269-9052. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/02699052.2022.2034042 Typ: ADMA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus