Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ALI, Shabana Amanda* - ESPIN-GARCIA, Osvaldo* - WONG, Andy K. - POTLA, Pratibha - PASTRELLO, Chiara - MCINTYRE, Madison - LIVELY, Starlee - JURIŠICA, Igor - GANDHI, Rajiv - KAPOOR, Mohit**. Circulating microRNAs differentiate fast-progressing from slow-progressing and non-progressing knee osteoarthritis in the Osteoarthritis Initiative cohort. In Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease. ISSN 1759-720X. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/1759720X221082917 Typ: ADCA
 • BHIDE, Katarína - MOCHNÁČOVÁ, Evelína - TKÁČOVÁ, Zuzana - PETROUŠKOVÁ, Patrícia - KULKARNI, Amod - BHIDE, Mangesh**. Signaling events evoked by domain III of envelop glycoprotein of tick-borne encephalitis virus and West Nile virus in human brain microvascular endothelial cells. In Scientific Reports, 2022, vol. 12, art.no. 8863. (2021: 4.996 - IF, Q2 - JCR, 1.005 - SJR, Q1 - SJR)Error: read handle in (rep.epca.fmtISO690).fmtXDatabaze. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-022-13043-1 Typ: ADCA
 • BREZOVÁKOVÁ, Veronika - SYKOVÁ, Eva - JADHAV, Santosh**. Astrocytes derived from familial and sporadic Alzheimer´s disease iPSCs show altered calcium signaling and respond differently to misfolded protein tau. In Separations, 2022, vol. 11, no. 9, art.no. 1429. (2021: 3.344 - IF, Q2 - JCR, 0.418 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2297-8739. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cells11091429 (APVV-17-0642 : 3D in vitro model Alzheimerovej choroby s využitím astrocytov derivovaných z ľudských indukovaných pluripotentných kmeňových. VEGA 2/0146/19 : Liečba poranenia miechy implantáciou decelularizovanej matrix ľudského pupočníkového tkaniva) Typ: ADMA
 • CABRAL-MARQUES, Otavio** - HALPERT, Gilad - SCHIMKE, Lena F. - OSTRINSKI, Yuri - VOJDANI, Aristo - JURIŠICA, Igor - RIEMEKASTEN, Gabriela** - SHOENFELD, Yehuda**. Autoantibodies targeting GPCRs and RAS-related molecules associate with COVID-19 severity. In Nature Communications, 2022, vol. 13, no. 1, art.no. 1220. (2021: 17.694 - IF, Q1 - JCR, 4.846 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2041-1723. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41467-022-28905-5 Typ: ADCA
 • ČENTE, Martin - ZORAD, Štefan - SMOLEK, Tomáš - FIALOVÁ, Ľubica - PAULENKA IVANOVOVA, Natália - KRŠKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Lucia - ŠKRABANA, Rostislav - FILIPČÍK, Peter**. Plasma leptin reflects progression of neurofibrillary pathology in animal model of tauopathy. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2022, vol. 42, no. 1, p. 125-136. (2021: 4.231 - IF, Q2 - JCR, 1.004 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-4340. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10571-020-00972-6 (APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. APVV-17-0668 : Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja) Typ: ADCA
 • ČENTE, Martin* - MÁTYÁSOVÁ, Katarína* - CSICSÁTKOVÁ, Nikoleta - TOMÍKOVÁ, Adela - PORUBSKÁ, Sára - NIU, Yun - MAJDAN, Marek - FILIPČÍK, Peter** - JURIŠICA, Igor**. Traumatic MicroRNAs: Deconvolving the signal after severe traumatic brain injury. In Cellular and Molecular Neurobiology, 200, vol., no., p. ISSN 0272-4340. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10571-022-01254-z (APVV-20-0615 : Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu. APVV-17-0668 : Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja) Typ: ADMA
 • EDER, Lihi** - LI, Quan - RAHMATI, Sara - RAHMAN, Proton - JURIŠICA, Igor - VINOD, Chandran. Defining imaging sub-phenotypes of psoriatic arthritis: integrative analysis of imaging data and gene expression in a PsA patient cohort. In Rheumatology, vol. ISSN 1462-0324. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/rheumatology/keac078 Typ: ADMA
 • GONCALVES, Luis C. O. - MAGALHAES-NETO, Anibal M. - BASSINI, Adriana - PRADO, Eduardo Seixas - MUNIZ-SANTOS, Renan - VERLI, Marcio V.A. - JURISICA, Lukas - LOPEZ, Jaqueline S.S. - JURIŠICA, Igor - ANDRADE, Claudia M.B.* - CAMERON, L.C.*. Sportomics suggests that albuminuria is a sensitive biomarker of hydration in cross combat. In Scientific Reports, 2022, vol. 12, art.no. 8150. (2021: 4.996 - IF, Q2 - JCR, 1.005 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-022-12079-7 Typ: ADCA
 • GONDÁŠ, Eduard - TRANČÍKOVÁ KRÁĽOVÁ, Alžbeta - BARANOVIČOVÁ, Eva - ŠOFRANKO, Jakub - HATOK, Jozef - KOWTHARAPU, Bhavani S. - GALANDA, Tomáš - DOBROTA, Dušan - KUBATKA, Peter - BUSSELBERG, Dietrich - MURÍN, Radovan**. Expression of 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase in brain tumors and capability to catabolize leucine by human neural cancer cells. In Cancers. ISSN 2072-6694. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cancers14030585 Typ: ADMA
 • HAVRANKOVA, Eva** - GARAJ, Vladimir - MASCARETTI, Šárka - ANGELI, Andrea - SOLDÁNOVÁ, Zuzana - KEMKA, Miroslav - MOTYČKA, Jozef - BRÁZDOVÁ, Marie - CSÖLLEI, Jozef - JAMPÍLEK, Josef - SUPURAN, Claudiu T.**. Novel 1,3,5-Triazinyl Aminobenzenesulfonamides Incorporating Aminoalcohol, Aminochalcone and Aminostilbene Structural Motifs as Potent Anti-VRE Agents, and Carbonic Anhydrases I, II, VII, IX, and XII Inhibitors. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 1, art.no. 231. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23010231 Typ: ADCA
 • HORŇÁKOVÁ, Lenka - ŠINSKÝ, Jakub - JANUBOVA, Mária - MEDERLYOVÁ, Anna - PAULENKA IVANOVOVA, Natália - PIEŠŤANSKÝ, Juraj - KOVÁČ, Andrej - GALBA, Jaroslav - ŠKRABANA, Rostislav - CEHLÁR, Ondrej**. Interaction kinetics reveal distinct properties of conformational ensembles of three-repeat and four-repeat tau proteins. In Febs Letters, 2022, vol. 596, p. 1178-1189. (2021: 3.864 - IF, Q2 - JCR, 1.263 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1873-3468. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/1873-3468.14339 (VEGA 2/0145/19 : Konformačné vlastnosti prirodzene neusporiadaného proteínu tau so zameraním na C-koniec jeho molekuly. VEGA 2/0163/19 : Mechanizmus alostérickej regulácie neusporiadaných proteínov: štruktúra a interakčný potenciál projekčnej domény tau proteínu u rôznych izoforiem. VEGA 2/0123/21 : Identifikácia a validácia nových cieľových molekúl za účelom vývoja nových liečiv na Alzheimerovu chorobu. VEGA 2/0150/19 : Charakteristika vzťahu medzi neurofibrilárnou patológiou a diabetom. APP0040 : Vývoj a etablovanie metódy na identifikáciu kroslinkovaných peptidov v komplexných vzorkách) Typ: ADCA
 • HUMENIK, Filip - MALOVESKA, Marecela - HUDAKOVA, Nikola - PETROUSKOVA, Patricia - HORNAKOVA, Lubica - DOMANIZA, Michal - MUDRONOVA, Dagmar - BODNAROVA, Simona - ČÍŽKOVÁ, Dáša**. A comparative study of canine mesenchymal stem cells isolated from different sources. In Animals, 2022, vol. 12, no. 12, art. no. 1502. (2021: 3.231 - IF, Q1 - JCR, 0.610 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2076-2615. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ani12121502 Typ: ADCA
 • JAMPÍLEK, Josef - KRÁĽOVÁ, Katarína - BELLA, Vladimír. Probiotics and prebiotics in the prevention and management of human cancers : (colon cancer, stomach cancer, breast cancer and cervix cancer). In Probiotics in the Prevention and Management of Human Diseases : A Scientific Perspective. - 125 London Wall, Londýn, Veľká Británia : Academic Press & Elsevier, 2022, chapter 13, P. 187 - 212. ISBN 9780128237335. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823733-5.00009-X Typ: ABA
 • JAMPÍLEK, Josef - KRÁĽOVÁ, Katarína. Green and food-grade nanoemulsion: A novel nutraceutical and phytochemical delivery concept. In Nanobiotechnology for Plant Protection : Bio-based Nanoemulsions for Agri-food Applications. - Amsterdam, Holandsko : Elsevier, 2022, chapter. ISBN 978-0-323-89846-1. Typ: ABA
 • JAMPÍLEK, Josef - KRÁĽOVÁ, Katarína. Nanotechnology: New frontiers in anti-HIV therapy. In Nanotechnological Applications in Virology : Developments in Applied Microbiology and Biotechnology. - Veľká Británia : Academic Press & Elsevier, 125 London Wall, Londýn, 2022, chapter 7, P. 129 - 171. ISBN 9780323995962. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99596-2.00011-X Typ: ABA
 • JAMPÍLEK, Josef**. Novel avenues for identification of new antifungal drugs and current challenges. In Expert Opinion on Drug Discovery. ISSN 1746-0441. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/17460441.2022.2097659 Typ: ADMA
 • JENDRZEJEWSKA, Izabela** - MUSIOL, Robert** - GORYCZKA, Tomasz - PIETRASIK, Ewa - KLIMONTKO, Joanna - JAMPÍLEK, Josef. The usefulness of X-ray diffraction and thermal analysis to study dietary supplements containing iron. In Molecules, 2022, vol. 27, no. 1, art.no. 197. (2021: 4.927 - IF, Q2 - JCR, 0.705 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules27010197 Typ: ADCA
 • KARAFFOVÁ, Viera** - TÓTHOVÁ, Csilla - SZABÓOVÁ, Renáta - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - HERICH, Robert - ŽITŇAN, Rudolf - LEVKUT, Martin - LEVKUT, Mikuláš - FAIXOVÁ, Zita - NAGY, Oskar. The effect of Enterococcus faecium AL41 on the acute phase proteins and selected mucosal immune molecules in broiler chickens. In Life-Basel, 2022, vol. 12, no. 4, art. no. 598. (2021: 3.251 - IF, Q2 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life12040598 Typ: ADCA
 • KOTLYAR, Max - PASTRELLO, Chiara - AHMED, Zuhaib - CHEE, Justin - VARYOVA, Zofia - JURIŠICA, Igor**. IID 2021: towards context-specific protein interaction analyses by increased coverage, enhanced annotation and enrichment analysis. In Nucleic acids research, 2022, vol. 50, no. D1, p. D640-D647. (2021: 19.160 - IF, Q1 - JCR, 8.241 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0305-1048. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/nar/gkab1034 Typ: ADCA
 • KOVÁČECH, Branislav** - FIALOVÁ, Ľubica - FILIPČÍK, Peter - ŠKRABANA, Rostislav - ŽILKOVÁ, Monika - SLÁVIKOVÁ, Monika - BORŠOVÁ, Kristína - ČABANOVÁ, Viktória - KLEMPA, Boris - TURIC CSÓKOVÁ, Natália - ŠKRABANOVÁ, Michaela - HANES, Jozef - CEHLÁR, Ondrej - ČENTE, Martin - ŽILKA, Norbert** - KONTSEKOVÁ, Eva. Monoclonal antibodies targeting two immunodominant epitopes on the Spike protein neutralize emerging SARS-CoV-2 variants of concern. In EBioMedicine, 2022, vol. 76, febr., art. no. 103818. (2021: 11.205 - IF, Q1 - JCR, 2.663 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2352-3964. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2022.103818 Typ: ADMA
 • KUSHKEVYCH, Ivan - JAMPÍLEK, Josef. Effect of intestinal microbiome, antibiotics, and probiotics in the prevention and management of ulcerative colitis. In Probiotics in the Prevention and Management of Human Diseases : A Scientific Perspective. - 125 London Wall, Londýn, Veľká Británia : Academic Press & Elsevier, 2022, chapter 4, P. 59 - 92. ISBN 9780128237335. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823733-5.00016-7 Typ: ABA
 • LANGER, Andreas - LUDECKE, Annemarie - BARTOSCHIK, Tanja - CEHLÁR, Ondrej - DUHR, Stefan - BAASKE, Philipp - STREICHER, Werner**. A new spectral shift-based method to characterize molecular interactions. In ASSAY and Drug Development Technologies, 2022, vol. 20, no. 2, p. 83-94. (2021: 2.471 - IF, Q3 - JCR, 0.394 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1540-658X. Dostupné na: https://doi.org/10.1089/adt.2021.133 Typ: ADMA
 • LEVKUT, Martin - REVAJOVÁ, Viera** - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - SELECKÁ, Emília - KARAFFOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - LEVKUT, Mikuláš. Influence of Zinc and Ascaridia galli Infection on Morphometry of Intestine in Chickens. In Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences, 2021, vol. 8, no. 5, art. no. 697. ISSN 2576-9162. Dostupné na: https://doi.org/10.31031/APDV.2021.08.000697 Typ: ADEB
 • LIM, Sang Hyun* - SNIDER, Jamie* - BIRIMBERG-SCHWARTZ, Liron - IP, Wan - SERRALHA, Joana C - JURIŠICA, Igor - STAGLJAR, Igor**. CFTR interactome mapping using the mammalian membrane two-hybrid high-throughput screening system. In Molecular Systems Biology, 2022, vol. 18, no. 2, art.no. e10629. (2021: 13.068 - IF, Q1 - JCR, 6.523 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1744-4292. Dostupné na: https://doi.org/10.15252/msb.202110629 Typ: ADCA
 • MAJEROVÁ, Petra - OLEŠOVÁ, Dominika - GOLISOVA, Greta - BURAĽOVÁ, Martina - MICHALICOVÁ, Alena - VÉGH, Jozef - PIEŠŤANSKÝ, Juraj - BHIDE, Mangesh - HANES, Jozef - KOVÁČ, Andrej**. Analog of Kynurenic Acid Decreases Tau Pathology by Modulating Astrogliosis in rat Model for Tauopathy. In Biomedicine & Pharmacotherapy, 2022, vol. 152, art.no. 113257. (2021: 7.419 - IF, Q1 - JCR, 1.194 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0753-3322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.113257 (APVV-18-302 : Vývoj nových prístupov na terapiu tauopatií využívajúcich transportné peptidy pre liečivá a protilátky do mozgu. APVV-16-0531 : Využitie animálnych modelov pre tauopátie na identifikáciu molekulárnych dráh podieľajúcich sa na etiológii neurofibrilárnej degenerácie. VEGA 2/0129/21 : Štúdium mechanizmu transportu tau proteínu cez hematolikvorovú bariéru v neurodegeneratívnych ochoreniach) Typ: ADCA
 • MALOVESKÁ, Marcela - HUMENÍK, Filip - VIKARTOVSKÁ, Zuzana - HUDÁKOVÁ, Nikola - ALMÁŠIOVÁ, viera - KREŠÁKOVÁ, Lenka - ČÍŽKOVÁ, Dáša**. Brain fluid channels for metabolite removal. In Physiological Research, 2022, vol. 71, p. 199-208. (2021: 2.139 - IF, Q4 - JCR, 0.528 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934802 Typ: ADCA
 • MANK, Arenda - VAN MAURIK, Ingrid S.** - BAKKER, Els D. - VAN DE GLIND, Esther M.M. - JÖNSSON, Linus - KRAMBERGER, Milica G. - NOVÁK, Petr - DIAZ, Ana - GOVE, Dianne - SCHELTENS, Philip - VAN DER FLIER, Wiesje M. - VISSER, Leonie N.C. Identifying relevant outcomes in the progression of Alzheimer's disease; what do patients and care partners want to know about prognosis? In Alzheimer's & Dementia, 2021, vol. 7, no. 1, art. no. e12189. (2020: 21.566 - IF, Q1 - JCR, 6.713 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 1552-5260. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/trc2.12189 (JPsustaiND 681043 : Coordination Action in support of the sustainability and globalisation of the Joint Programming Initiative on Neurodegenerative Diseases) Typ: ADMA
 • MATÉ, Veronika* - SMOLEK, Tomáš* - VINCE KÁŽMÉROVÁ, Zuzana* - JADHAV, Santosh - BREZOVÁKOVÁ, Veronika - JURKANIN, Bernadeta - UHRÍNOVÁ, Ivana - BASHEER, Neha - ŽILKA, Norbert - KATINA, Stanislav - NOVÁK, Petr**. Enriched environment ameliorates propagation of tau pathology and improves cognition in rat model of tauopathy. In Frontiers in Aging Neuroscience, 2022, vol. 14, art. no. 935973. (2021: 5.702 - IF, Q1 - JCR, 1.324 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1663-4365. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fnagi.2022.935973 (APVV-17-0642 : 3D in vitro model Alzheimerovej choroby s využitím astrocytov derivovaných z ľudských indukovaných pluripotentných kmeňových. APVV-18-0515 : Molekulové biomarkery ochorení mozgu u psov - Monitorovanie regenerácie mozgového tkaniva a účinnosti terapie) Typ: ADMA
 • MATUŠKOVA, M. - ČIŽMÁROVÁ, Ivana - CHAĽOVÁ, Petra - MIKUS, P. - KOVÁČ, Andrej - MAJEROVÁ, Petra - GALBA, Jaroslav - PIEŠŤANSKÝ, Juraj. 2D-ITP-CZE-MS/MS method for analysis of serotonin in urine. In 13th International Symposıum on Pharmaceutical Sciences : 22-25 June 2021, Book of Abstracts. - Ankara : Ankara University Fakulty of Pharmacy, 2021, s. 226-227. ISBN 978-605-136-537-4. Dostupné na internete: http://www.isops-ankara.org/ISOPS13_AbstractBook.pdf Typ: AFK
 • MOCHNÁČOVÁ, Evelína - PETROUŠKOVÁ, Patrícia - DANIŠOVÁ, Oľga - HUDECOVÁ, Patrícia - BHIDE, Katarína - KULKARNI, Amod - BHIDE, Mangesh**. Simple and rapid pipeline for the production of cyclic and linear small-sized peptides in E. coli. In Protein Expression and Purification, 2022, vol. 191, art.no. 106026. (2021: 2.025 - IF, Q4 - JCR, 0.443 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1046-5928. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.pep.2021.106026 (PP-COVID-20-0044 : Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu. VEGA 2/0128/21 : Navrhovanie nanoterapeutík proti Západonílskemu vírusu - ako model v boji proti nuroinfekciám. EURONANOMED2018-049 : Nanosystémy konjugované s fragmentami protilátok na liečbu infekcií mozgu) Typ: ADCA
 • OHRADANOVA-REPIC, Anna** - ŠKRABANA, Rostislav - GEBETSBERGER, Laura - TAJTI, Gabor - BARÁTH, Peter - ONDROVIČOVÁ, Gabriela - PRAŽENICOVÁ, Romana - JANTOVA, Nikola - HRASNOVA, Patricia - STOCKINGER, Hannes - LEKSA, Vladimír**. Blockade of TMPRSS2-mediated priming of SARS-CoV-2 by lactoferricin. In Frontiers in Immunology, 2022, vol. 13, art. no. 958581. (2021: 8.786 - IF, Q1 - JCR, 2.331 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-3224. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.958581 (VEGA 2/0152/21 : Laktoferín a laktofericín ako prirodzené inhibítory plazmínu: Od určenia štruktúry po terapeutické aplikácie. APVV-20-0513 : Dvojsečný meč plazminogénového systému: Od udržiavania homeostázy po COVID-19) Typ: ADMA
 • PETROUŠKOVÁ, Patrícia - HUDÁKOVÁ, Nikola - MALOVESKÁ, Marcela - HUMENÍK, Filip - ČÍŽKOVÁ, Dáša**. Non-exosomal and exosome-derived miRNAs as promising biomarkers in canine mammary cancer. In Life-Basel, 2022, vol. 12, no. 4, art.no. 524. (2021: 3.251 - IF, Q2 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life12040524 Typ: ADCA
 • PIEŠŤANSKÝ, Juraj - FORGACSOVA, Andrea - OLEŠOVÁ, Dominika - GALBA, Jaroslav - MIKUS, Peter - MAJEROVÁ, Petra - KOVÁČ, Andrej**. Targeted UHPLC-ESI-MS/MS analysis of selected neurotransmitters, Tryptophan and its metabolite Kynurenine in tau transgenic rat brain tissue: A pivotal study. In Separations, 2022, vol. 9, no. 1, art. no. 16. (2021: 3.344 - IF, Q2 - JCR, 0.418 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2297-8739. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/separations9010016 (APVV-18-302 : Vývoj nových prístupov na terapiu tauopatií využívajúcich transportné peptidy pre liečivá a protilátky do mozgu. VEGA 2/0129/21 : Štúdium mechanizmu transportu tau proteínu cez hematolikvorovú bariéru v neurodegeneratívnych ochoreniach) Typ: ADCA
 • PIEŠŤANSKÝ, Juraj - OLEŠOVÁ, Dominika - MATUSKOVA, Michaela - CIZMAROVA, Ivana - CHALOVA, Petra - GALBA, Jaroslav - MAJEROVÁ, Petra - MIKUS, Peter - KOVÁČ, Andrej**. Amino acids in inflammatory bowel diseases: Modern diagnostic tools and methodologies. In Advances in Clinical Chemistry, 2022, vol. 107, p. 139-213. (2021: 6.303 - IF, Q1 - JCR, 1.881 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0065-2423. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/bs.acc.2021.07.003 Typ: ADNA
 • PLACHÁ, Daniela - JAMPÍLEK, Josef. Impact of Nanoparticles on Protozoa. In Nanotechnology in Medicine : Toxicity and Safety. - USA : John Wiley & Sons Ltd, 2022, chapter. ISBN 9781119769866. Typ: ABA
 • REVAJOVÁ, Viera - BENKOVÁ, Terézia - KARAFFOVÁ, Viera** - LEVKUT, Martin - SELECKÁ, Emília - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - HERICH, Róbert - LEVKUT, Mikuláš. Influence of immune parameters after Enterococcus faecium AL41 administration and Salmonella infection in chickens. In Life-Basel, 2022, vol. 12, no. 2, art. no. 201. (2021: 3.251 - IF, Q2 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life12020201 Typ: ADCA
 • REVAJOVÁ, Viera - BENKOVÁ, Terézia - KARAFFOVÁ, Viera** - LEVKUT, Martin - SELECKÁ, Emília - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - HERICH, Robert - LEVKUT, Mikuláš. Influence of Immune Parameters after Enterococcus faecium AL41 Administration and Salmonella Infection in Chickens. In Life-Basel, 2022, vol. 12, no. 2, art. no. 201. (2021: 3.251 - IF, Q2 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life12020201 (APVV-0302-11 : Probiotické mikroorganizmy a regulácia cytokínovej odpovede v prevencii imunopatologických zmien počas črevných bakteriálnych infekcií u hydiny. Vega č. 1/0355/19 : Vplyv zinku a probiotickej baktérie na črevné helminty u hydiny. Vega č. 1/0107/21 : Aktivita svalových myogénnych kmeňových buniek a mikroflóra črevného traktu u hydiny. APVV 15-065 : Štúdium imunitných mechanizmov pri znižovaní výskytu Campylobacter jejuni v čreve hydiny aplikáciou probiotík) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] RIZEA, Daniel - DUMITRU, Mihaela - HABEANU, Mihaela - CIURESCU, Georgeta - BEIA, Silviu Ionut - GROSU, Horia. IN VITRO EVALUATION OF ENTEROCOCCUS FAECIUM AS PROBIOTIC POTENTIAL IN POULTRY PRODUCTION. In SCIENTIFIC PAPERS-SERIES D-ANIMAL SCIENCE, 2022, vol. 65, no. 1, pp. 198-205. ISSN 2285-5750., Registrované v: WOS
 • SANDMO, Stian Bahr** - MÁTYÁSOVÁ, Katarína - FILIPČÍK, Peter - ČENTE, Martin - KOERTE, Inga Katharina - PASTERNAK, Ofer - ANDERSEN, Thor Einar - STRAUME-NAESHEIM, Truls Martin - BAHR, Roald - JURIŠICA, Igor**. Changes in circulating microRNAs following head impacts in soccer. In Brain Injury, 2022, vol. 36, no. 4, p. 560-571. (2021: 2.167 - IF, Q2 - JCR, 0.621 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0269-9052. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/02699052.2022.2034042 Typ: ADCA
 • SCHIMKE, Lena F.** - MARQUES, Alexandre H.C. - CRISPIM BAIOCCHI, Gabriela - DE SOUZA PRADO, Caroline Aliane - FONSECA, Dennyson Leandro M. - JURIŠICA, Igor - CABRAL-MARQUES, Otávio**. Severe COVID-19 shares a common neutrophil activation signature with other acute inflammatory states. In Cells, 2022, vol. 11, no. 5, art.no. 847. (2021: 7.666 - IF, Q2 - JCR, 1.452 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4409. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cells11050847 Typ: ADMA
 • SIMKO, Patrik - LESKANICOVA, Andrea - SUVAKOVA, Maria - BLICHAROVA, Alzbeta - KARASOVA, Martina - GOGA, Michal - KOLESAROVA, Mariana - BOJKOVA, Bianka - MAJEROVÁ, Petra - ZIDEKOVA, Nela - BARVIK, Ivan - KOVÁČ, Andrej - KISKOVA, Terezia**. Biochemical properties of atranorin-induced behavioral and systematic changes of laboratory rats. In Life-Basel, 2022, vol. 12, no. 7, art.no. 1090. (2021: 3.251 - IF, Q2 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life12071090 Typ: ADCA
 • SOTZNY, Franziska** - FILGUEIRAS, Salerno Igor** - KEDOR, Claudia - FREITAG, Helma - WITTKE, Kirsten - JURIŠICA, Igor - CABRAL-MARQUES, Otavio** - SCHEIBENBOGEN, Carmen**. Dysregulated autoantibodies targeting vaso- and immunoregulatory receptors in Post COVID Syndrome correlate with symptom severity. In Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.981532 Typ: ADMA
 • ŠURÍN HUDÁKOVÁ, Natália - KAČÍROVÁ, Jana - SONDOROVÁ, Miriam - ŠELIANOVÁ, Svetlana - MUCHA, Rastislav - MAĎAR, Marián**. Inhibitory Effect of Bacillus licheniformis Strains Isolated from Canine Oral Cavity. In Life-Basel, 2022, vol. 12, no.8, p.1238. (2021: 3.251 - IF, Q2 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2075-1729. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life12081238 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus