Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Imunofenotypový profil B-buniek indukovaných vakcináciou: markery imunity
Program DŠ
Molekulárna biológia
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
MVDr. Ľubica Fialová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
B bunky zohrávajú v imunite kľúčovú úlohu a zodpovedajú najmä za tvorbu protilátok. Po stimulácii antigénom sa diferencujú na pamäťové plazmatické bunky, ktoré dlhodobo produkujú protilátky. Pamäťové plazmatické bunky tvoria podstatu dlhodobej imunitnej ochrany vyvolanej očkovaním alebo infekciou. Biológia a dynamika antigén-špecifických pamäťových B buniek nie je dostatočne preskúmaná a málo je známe aj o dlhovekosti týchto buniek. Komplexný pohľad na dynamiku a fenotypový profil antigén-špecifických B buniek môže pomôcť lepšie pochopiť tvorbu imunitnej pamäte, pretrvávanie imunitnej ochrany a definovanie markerov imunity. V projekte budeme sledovať fenotyp antigén-špecifických B buniek po vakcinácií. Výsledky tohto projektu môžu prispieť k zlepšeniu dizajnu súčasných vakcín, čo môže viesť k účinným vakcínam stimulujúcim dlhodobú imunitu.