Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývoj systému nanoliekov proti neurotropnému flavivírusu
Program DŠ
Molekulárna biológia
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
prof. MVDr. Mangesh Ramesh Bhide, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Flavivírusy, ako je vírus dengue (DENV), vírus Zika (ZIKV), vírus západného Nílu (WNV) a vírus žltej zimnice (YFV) sú vektormi prenášané patogény so schopnosťou spôsobiť ničivé choroby. Vypuknutie vírusu Zika v roku 2016 spôsobilo v Amerike rozsiahlu epidémiu. Vírus dengue infikuje každý rok približne 400 miliónov ľudí a spôsobuje 96 miliónov klinických prípadov. V prípade WNV je úmrtnosť 13 %, avšak infekcia WNV často kulminuje v neurogliálnych postihujúcich až 50 % pacientov. Dôkazy naznačujú, že jediná mutácia v genóme flavivírusu môže zvýšiť prenos a patogenézu. Tieto vírusy sú známe svojim širokým bunkovým tropizmom vrátane centrálneho nervového systému (CNS). Úsilie v oblasti verejného zdravia na zmiernenie prenosu flavivírusov sa do značnej miery spolieha na stratégie kontroly vektorov, pretože doteraz bol vyvinutý iba obmedzený počet vakcín proti flavivírusom, zatiaľ čo žiadne antivirotiká pre flavivírusy nie sú dostupné. Cieľom doktorandskej práce je teda vývoj nanoliečiva na liečbu jednej z infekcií spôsobených DENV, ZIKV, WNV alebo YFV (doctorand vyberie vírus, ktorý je predmetom záujmu). Navrhované nanoliečivo bude zložené z polyamidoamínových dendrimérov naplnených antivírusovými dipeptidmi so skupinou kyseliny boritej alebo kyseliny palmitovej a povrch ozdobený rekombinantným paratopom viažucim vírus (CDR3) a angiopep-2, (CNS navádzací peptid) ako dôkaz koncepcie zacielenia na neurotropné flavivírusy . Očakáva sa, že doktorand vygeneruje klinicky užitočné pilotné výsledky pre kandidátov s najlepším výkonom na budúci preklad do lieku.