Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Molekulárna podstata interakcie tau proteínov s heparan sulfát proteoglykánmi
Program DŠ
Molekulárna biológia
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ondrej Cehlár, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Jedným spôsobom vstupu tau proteínov do bunky v priebehu šírenia tau patológie je ich interakcia s povrchovými heparan sulfát proteoglykánmi (HSPG). Molekulárnu podstatu je možné skúmať metódami štruktúrnej biológie, bunkovej biológie a pomocou výpočtových metód simulácie molekulovej dynamiky a molekulového dokovania.