Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv vysokokalorickej stravy na neurodegeneráciu, rozvoj neurofibrilárnej tau patológie a zmeny mikrobiómu.
Program DŠ
Molekulárna biológia
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia

Projekt je zameraný na sledovanie vplyvu vysokokalorickej stravy na zápalové procesy vedúce k rozvoju neurodegeneračných zmien v mozgu. Niektoré metabolické produkty sú zapojené do aktivácie signálnych dráh vrodenej imunitnej odpovede, ktorá reprezentuje zatiaľ odvrátenú stranu poznania v oblasti výskumu Alzheimerovej choroby. S využitím humanizovaných modelov pre Alzheimerovu demenciu budeme sledovať vplyv vybraných metabolických dráh na šírenie neurodegenerácie v mozgu experimentálnych zvierat. Výsledky môžu priniesť nový pohľad na vplyv nevhodnej diéty na rozvoj neurodegenerácie a definovať význam špecifickej zápalovej odpovede, ktorá môže urýchliť progresiu demencie.