Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Markery funkčnej imunitnej odpovede T-lymfocytov a ich využitie pri charakterizácii primárnych a sekundárnych imunodeficiencií
Program DŠ
Molekulárna biológia
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Branislav Kováčech, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
T bunky sú hlavnými regulátormi imunitnej homeostázy, imunitnej reakcie a vytvárania imunitnej pamäte cez moduláciu funkcií ostatných buniek imunitného systému. Existujúce možnosti funkčného testovania imunitného systému v klinickej praxi nie sú dostatočné a preto je potrebné doplniť hodnotenie funkčnej aktivity T buniek, od rozpoznania antigénu po efektorové a pamäťové funkcie. Cieľom projektu je príprava vhodných metód pre funkčné analýzy T buniek u detských pacientov s diagnostikovanými primárnymi a sekundárnymi imunodeficienciami. Testy budú založené na antigénnej stimulácii T buniek špecifickými antigénmi a mitogénmi v plnej krvi a sledovaním funkčnej odpovede jednotlivých CD4+ T bunkových subsetov prietokovou cytometriou a kvantifikovaním uvoľnených cytokínov (napr. Luminex testami). Takéto testy poskytnú potrebné informácie umožňujúce identifikovanie pacientov s potenciálnym rizikom závažnej infekčnej komplikácie, indikovaných na imunosubstitučnú alebo profylaktickú terapiu alebo transplantáciu hematopoetických kmeňových buniek.