Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Štúdium vplyvu mikroplastov na bunky neurovaskulárnej jednotky mozgu
Program DŠ
Molekulárna biológia
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
PharmDr. Andrej Kováč, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Mikroplasty zahŕňajú širokú škálu materiálov rôzneho chemického zloženia, tvaru, farby, veľkosti a hustoty, ktoré sú prítomné vo všetkých zložkách životného prostredia. V súčastnosti existuje iba veľmi málo informácií či môžu mikroplasty predstavovať potenciálne riziko pre ľudské zdravie. Hematoencefalická bariéra je fyziologická bariéra izolujúca tkanivo nervovej sústavy od krvného obehu. Cieľom projektu bude preskúmať vplyv mikroplastov na bunky hematoencefalickej bariéry. Pomocou bunkového modelu budeme sledovať schopnosť mikroplastov preniknúť do mozgu z periférneho prostredia. Okrem toho budeme skúmať zmeny expresie génov a proteínov po vystavení mikroplastom v endotelových a gliových bunkách