Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Nový receptorom sprostredkovaný systém pre transport liečiv do mozgu
Program DŠ
Lekárske neurovedy
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jozef Hanes, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom tohto projektu je identifikácia nových protilátok, špecificky sa viažucich na receptory mozgových endotelových buniek, ktoré po naviazaní účinne prejdú cez MCB a môžu byť použité na transport liečiv alebo diagnostík do mozgu. Na ich identifikáciu využijeme receptory, ktoré sú viac exprimované na mozgových endotelových bunkách ako na inom endotéliu, a ktoré neboli doteraz na transport do mozgu použité. Novo-identifikované transportné protilátky môžu byť využité na vývoj nových terapeutík alebo neuro-zobrazovacích techník. Výsledky tohto projektu môžu významne prispieť k vývoju úspešných liečebných postupov pre neurodegeneračné ochorenia ako aj pre iné mozgové choroby, a preto môžu byť veľmi prospešné pre celé ľudstvo.