Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Zmeny neuronálnej aktivity pri ochoreniach mozgu. Ako sa odlišuje zdravý mozog od chorého?
Program DŠ
Lekárske neurovedy
Meno školiteľa/-ky
MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
.