Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
845 10 Bratislava 45
Slovenská republika

Riaditeľ

Tel: +421 2 32296111

Sekretariát

Tel: 02/32296111

Detašované pracoviská

Mlynarovičova 21
851 03 Bratislava
Neuroimunologický ústav je vedeckovýskumným pracoviskom, ktoré na bunkovej a molekulárnej úrovni študuje interakciu dvoch informačných systémov – nervového a imunitného. Skúma princípy a mechanizmy vedúce k poruchám komunikácie týchto dvoch systémov a analyzuje možnosti medzidruhového prenosu. Prototypom týchto porúch sú závažné neurodegeneratívne ochorenia ľudí a zvierat spôsobené najmä patologickými proteínmi typu taonov a prionov. Ústav plní úlohu koordinátora a organizátora neuroimunologického výskumu a realizuje výchovu nových odborníkov na Slovensku. V rámci medzinárodného neuroimunologického centra (INIC) koordinuje výskumnú činnosť zahraničných spolupracujúcich laboratórií. Na medzinárodnej úrovni spolupracuje s MRC, Laboratory of Molecular Biology (Cambridge), International School for Advanced Studies (Trieste), Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, Chemical Neuropathology Laboratory (New York).