Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Friday Ikechukwu
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Ing.
Ferdinand
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Ing.
Peter
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mgr.
Jana
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Počet doktorandov: 4