Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Matematický ústav SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing.
Ferdinand
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Mgr., PhD.
Natália
Samostatný vedecký pracovník
prof. RNDr., DrSc.
Anatolij
Vedúci vedecký pracovník
prof. RNDr., DrSc.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
Ľubica
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Stanislav
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., DrSc.
Anna
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
doc. RNDr., CSc.
Karol
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Branislav
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
Sylvia
Vedúci vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
Oto
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Peter
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Mgr., PhD.
Elena
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Andrea
Samostatný vedecký pracovník
Oddelenie aplikovanej matematiky
Ing., PhD.
Igor
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Igor
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Tibor
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 21