Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing.
Ferdinand
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Natália
Samostatný vedecký pracovník
prof. RNDr., DrSc.
Anatolij
Vedúci vedecký pracovník
prof. RNDr., DrSc.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
Ľubica
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
Mgr., DrSc.
Anna
Vedúci vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
doc. RNDr., CSc.
Karol
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Branislav
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
Sylvia
Vedúci vedecký pracovník
doc. RNDr., DrSc.
Oto
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Mgr.
Jana
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Elena
Vedecký pracovník
prof. RNDr., DrSc.
Gejza
Vedúci vedecký pracovník
Dr., PhD.
Omid
Vedecký pracovník
Mgr., DrSc.
Andrea
Vedúci vedecký pracovník

Oddelenie aplikovanej matematiky

Ing., PhD.
Igor
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Igor
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Tibor
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 22