Informačná stránka organizácie SAV

Matematický ústav SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Ing.  Čapka, Ferdinand  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Dilna, Nataliya  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr. Ing.  Dora, Jean Rosemond  Odborný pracovník VŠ
 prof. RNDr., DrSc.  Dvurečenskij, Anatolij  Vedúci vedecký pracovník
 prof. RNDr., DrSc.  Fečkan, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 doc. RNDr., DrSc.  Holá, Ľubica  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Hyčko, Marek  Vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Jakubec, Stanislav  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., DrSc.  Jenčová, Anna  Vedúci vedecký pracovník
 RNDr., PhD., DSc.  Kochol, Martin  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Košta, Marek  Vedecký pracovník
 doc. Mgr., PhD.  Mačutek, Ján  Vedecký pracovník
 doc. RNDr., CSc.  Nemoga, Karol  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Novotný, Branislav  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Plávala, Martin  Vedecký pracovník
 doc. RNDr., DrSc.  Pulmannová, Sylvia  Vedúci vedecký pracovník
 doc. RNDr., DrSc.  Strauch, Oto  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Sýs, Peter  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Vinceková, Elena  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Zemánková, Andrea  Samostatný vedecký pracovník
Oddelenie aplikovanej matematiky
 Mgr.  Bogár, Ján  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Mračka, Igor  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Odrobina, Igor  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Žáčik, Tibor  Vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 24