Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
PhD.
Albertus
Vedecký pracovník
Mgr.
Barbora
Odborná pracovníčka VŠ

Počet členov a členiek akademickej obce: 2