Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Matematický ústav SAV

Titul Meno E-mail Telefón
doc. RNDr., CSc.
Baláž
Vladimír
neuvedený
doc. Mgr., PhD.
Bokes
Pavol
neuvedený
Ing.
Čapka
Ferdinand
02/ 5751 0407
Ing. 02/ 5751 0166
Mgr., PhD.
Dilna
Natália
neuvedený
prof. RNDr., DrSc.
Dvurečenskij
Anatolij
02/ 5751 0412
prof. RNDr., DrSc.
Fečkan
Michal
02/ 5751 0416
 
Galbová
Jana
02/ 5751 0508
 
Geriaková
Ivana
02/ 5751 0402
Mgr.
Grešo
Zdeno
02/ 5751 0231
doc. RNDr., DrSc.
Holá
Ľubica
02/ 5751 0502
 
Hudecová
Ivana
02/5751 0234
Mgr., PhD.
Hyčko
Marek
02/5751 0502
RNDr., DrSc.
Jakubec
Stanislav
02/ 5751 0413
Mgr., DrSc.
Jenčová
Anna
02/ 5751 0504
RNDr. 02/ 5751 0404
prof. RNDr., CSc.
Korbaš
Július
02/ 5751 0416
Mgr., PhD.
Koščová
Michaela
02/ 5751 0503
Mgr., PhD.
Košta
Marek
neuvedený
 
Kvapilová
Zuzana
02/ 5751 0406
doc. Mgr., PhD.
Macko
Tibor
02/ 5751 0409
doc. Mgr., PhD.
Mačutek
Ján
02/ 5751 0503
RNDr., PhD.
Mojžišová
Alexandra
neuvedený
 
Nagyová
Katarína
neuvedený
doc. RNDr., CSc.
Nemoga
Karol
02/ 5751 0401
Mgr., PhD.
Novotný
Branislav
02/ 5751 0407
 
Ondrušková
Eugénia
02/ 5751 0414
doc. RNDr., CSc.
Paštéka
Milan
02/ 5751 0413
RNDr., PhD.
Plávala
Martin
neuvedený
Mgr., PhD. neuvedený
RNDr., PhD.
Pospíšil
Michal
neuvedený
Ing.
Prochác
Juraj
02/ 5751 0509
doc. RNDr., DrSc.
Pulmannová
Sylvia
02/ 5751 0412
Ing.arch.
Sedláková
Terézia
02/ 5751 0410
doc. RNDr., DrSc.
Strauch
Oto
02/ 5751 0416
Ing.
Sýs
Peter
02/ 5751 0407
 
Szabová
Beata
neuvedený
Mgr., PhD.
Vinceková
Elena
02/5751 0504
Mgr., PhD.
Zemánková
Andrea
02/5751 0501
Oddelenie aplikovanej matematiky
doc. RNDr., CSc.
Hajossy
Rudolf
02/ 5751 0410
Ing., PhD.
Mračka
Igor
02/5751 0411
RNDr., CSc.
Odrobina
Igor
02/ 5751 0410
RNDr., CSc.
Žáčik
Tibor
02/ 5751 0409

Aktualizuje: