Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr.
Friday Ikechukwu
02/ 5751 0407
doc. RNDr., CSc.
Vladimír
neuvedený
doc. Mgr., PhD.
Pavol
neuvedený
Ing.
Ferdinand
02/ 5751 0407
Ing.
Iveta
02/ 5751 0166
Mgr., PhD.
Natália
neuvedený
prof. RNDr., DrSc.
Anatolij
02/ 5751 0412
prof. RNDr., DrSc.
Michal
02/ 5751 0416
 
Jana
02/ 5751 0508
 
Ivana
02/ 5751 0402
Mgr.
Zdeno
02/ 5751 0231
prof. RNDr., PhD.
Otokar
neuvedený
doc. RNDr., DrSc.
Ľubica
02/ 5751 0502
 
Ivana
02/5751 0234
Mgr., PhD.
Marek
02/5751 0502
Mgr., DrSc.
Anna
02/ 5751 0504
RNDr.
Dana
02/ 5751 0404
Mgr., PhD.
Michaela
02/ 5751 0503
 
Zuzana
02/ 5751 0406
Ing., PhD.
Fedor
neuvedený
PhD.
Albertus
neuvedený
doc. Mgr., PhD.
Tibor
02/ 5751 0409
Ing.
Miroslav
neuvedený
doc. Mgr., PhD.
Ján
02/ 5751 0503
Ing.
Martin
neuvedený
RNDr., PhD.
Alexandra
neuvedený
 
Katarína
02/ 5751 0235
doc. RNDr., CSc.
Karol
02/ 5751 0415
Mgr., PhD.
Branislav
02/ 5751 0407
 
Eugénia
02/ 5751 0414
doc. RNDr., CSc.
Milan
02/ 5751 0413
RNDr., PhD.
Martin
neuvedený
Mgr., PhD.
Eva
+421905666360
RNDr., PhD.
Michal
neuvedený
Ing.
Juraj
02/ 5751 0509
doc. RNDr., DrSc.
Sylvia
0903927764
doc. PhDr., PhD.
Silvia
neuvedený
Mgr.
Barbora
neuvedený
doc. RNDr., DrSc.
Oto
02/ 5751 0416
Ing.
Peter
02/ 5751 0407
 
Beata
neuvedený
Mgr.
Jana
02/ 5751 0407
Mgr., PhD.
Elena
02/5751 0504
prof. RNDr., DrSc.
Gejza
02/ 5751 0504
Dr., PhD.
Omid
02/5751 0407
Mgr., DrSc.
Andrea
02/5751 0501

Oddelenie aplikovanej matematiky

doc. RNDr., CSc.
Rudolf
02/ 5751 0410
Ing., PhD.
Igor
02/5751 0411
RNDr., CSc.
Igor
02/ 5751 0410
RNDr., CSc.
Tibor
02/ 5751 0409

Aktualizuje: