Informačná stránka organizácie SAV

Matematický ústav SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 doc. RNDr., CSc. Baláž, Vladimír   
 doc. Mgr., PhD. Bokes, Pavol   
 Ing. Čapka, Ferdinand  02/ 5751 0407
 Ing. Červenková, Iveta  02/ 5751 0166
 Mgr., PhD. Dilna, Nataliya   
 Mgr. Ing. Dora, Jean Rosemond  02/ 5751 0407
 prof. RNDr., DrSc. Dvurečenskij, Anatolij  02/ 5751 0412
 prof. RNDr., DrSc. Fečkan, Michal  02/ 5751 0416
   Galbová, Jana  02/ 5751 0508
   Geriaková, Ivana  02/ 5751 0402
 Mgr. Grešo, Zdeno  02/ 5751 0231
 doc. RNDr., DrSc. Holá, Ľubica  02/ 5751 0502
   Hudecová, Ivana  02/5751 0234
 Mgr., PhD. Hyčko, Marek  02/5751 0502
 RNDr., DrSc. Jakubec, Stanislav  02/ 5751 0413
 Mgr., DrSc. Jenčová, Anna  02/ 5751 0504
 RNDr. Kákošová, Dana  02/ 5751 0404
 RNDr., PhD., DSc. Kochol, Martin  02/ 5751 0413
 prof. RNDr., CSc. Korbaš, Július  02/ 5751 0416
 Mgr., PhD. Košta, Marek   
   Kvapilová, Zuzana  02/ 5751 0406
 Mgr., PhD. Macko, Tibor  02/ 5751 0409
 doc. Mgr., PhD. Mačutek, Ján  02/ 5751 0503
 RNDr., PhD. Mojžišová, Alexandra   
   Nagyová, Katarína   
 doc. RNDr., CSc. Nemoga, Karol  02/ 5751 0401
 Mgr., PhD. Novotný, Branislav  02/ 5751 0407
   Ondrušková, Eugénia  02/ 5751 0414
 doc. RNDr., CSc. Paštéka, Milan  02/ 5751 0413
 RNDr., PhD. Plávala, Martin   
 Mgr., PhD. Plávalová, Eva   
 RNDr., PhD. Pospíšil, Michal   
 Ing. Prochác, Juraj  02/ 5751 0509
 doc. RNDr., DrSc. Pulmannová, Sylvia  02/ 5751 0412
 Ing.arch. Sedláková, Terézia  02/ 5751 0410
 doc. RNDr., DrSc. Strauch, Oto  02/ 5751 0416
 Ing. Sýs, Peter  02/ 5751 0407
   Szabová, Beata   
 Mgr., PhD. Vinceková, Elena  02/5751 0504
 Mgr., PhD. Zemánková, Andrea  02/5751 0501
Oddelenie aplikovanej matematiky
 Mgr. Bogár, Ján  02/ 5751 0411
 doc. RNDr., CSc. Hajossy, Rudolf  02/ 5751 0410
 Ing., PhD. Mračka, Igor  02/5751 0411
 RNDr., CSc. Odrobina, Igor  02/ 5751 0410
 RNDr., CSc. Žáčik, Tibor  02/ 5751 0409

Aktualizuje: