Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Matematický ústav SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • CHEN, Dan - FEČKAN, Michal - WANG, JinRong. On the Stability of Linear Quaternion-Valued Differential Equations. In Qualitative Theory of Dynamical Systems, 2022, vol. 21, no. 1, art. nr. 9, p. 1-17. ISSN 1575-5460. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12346-021-00540-3 Typ: ADCA
  • WITKOVSKÝ, Viktor - WIMMER, Gejza. PolyCal - Matlab algorithm for comparative polynomial calibration and its applications. In Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology and Testing XII : Series on Advances in Mathematics for Applied Sciences – Vol. 90. - World Scientific, 2022, p. 501-512. ISBN 978-981-124-237-3. Typ: AECA
  • YOU, Zhongli - FEČKAN, Michal - WANG, JinRong - O´REGAN, Donal. Relative controllability of impulsive multi-delay differential systems. In Nonlinear Analysis : Modelling and Control, 2022, vol. 27, no. 1, p. 70-90. ISSN 1392-5113. Dostupné na: https://doi.org/10.15388/namc.2022.27.24623 Typ: ADEA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus