Informačná stránka organizácie SAV

Matematický ústav SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • AGAOGLOU, Makrina - FEČKAN, Michal** - PANAGIOTIDOU, Angeliki P. Existence and uniqueness of (ω,c)-periodic solutions of semilinear evolution equations. In International Journal of Dynamical Systems and Differential Equations : Int J Dynamical Systems and Differential Equations, 2020, vol. 10, no. 2, p. 149-166. ISSN 1752-3583. Typ: ADEB
 • BATTELLI, Flaviano - FEČKAN, Michal**. On the Poincare-Adronov-Melnikov method for the existence of grazing impact periodic solutions of differential equations. In Journal of differential equations, 2020, vol. 268, p. 3725-3748. ISSN 0022-0396. Typ: ADCA
 • ČUNDERLÍKOVÁ, Katarína. Individual ergodic theorem for intuitionistic fuzzy observables using IF-probability. In Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, 2019, vol. 25, no. 4, p. 37-47. ISSN 1310-4926. Dostupné na internete: <http://ifigenia.org/wiki/Issue:Individual_ergodic_theorem_for_intuitionistic_fuzzy_observables_using_IF-probability>. Typ: ADEB
 • DANCA, Marius-F. - FEČKAN, Michal. Chaos Supression in a Gompertz-like Discrete System of Fractional Order. In International Journal of Bifurcation and Chaos, 2020, vol. 30, no. 3, art. no. 2050049. ISSN 0218-1274. Typ: ADEA
 • DVUREČENSKIJ, Anatolij - LACHMAN, Dominik. Two-dimensional observables and spectral resolutions. In Reports on Mathematical Physics, 2020, vol. 85, no. 2, p. 163-191. ISSN 0034-4877. Typ: ADCA
 • DVUREČENSKIJ, Anatolij** - ZAHIRI, Omid. What are pseudo EMV-algebras? In Journal of Algebraic Hyperstructures and Logical Algebras, 2020, vol. 1, no. 1, p. 1-20. ISSN 2676-6000. Typ: ADEB
 • DVUREČENSKIJ, Anatolij** - LACHMAN, Dominik. Spectral resolutions and observables in n-perfect MV-algebras. In Soft Computing, 2020, vol. 24, p. 843-860. ISSN 1432-7643. Typ: ADMA
 • DVUREČENSKIJ, Anatolij. DOC. RNDr. Roman Frič, DrSc. - 3/4 C? In Mathematica Slovaca, 2020, vol. 70, no. 1, p. 1-4. ISSN 0139-9918. Typ: GII
 • DVUREČENSKIJ, Anatolij. RNDr. Kvetoslava Dvořáková passed away. In Mathematica Slovaca, 2019, vol. 69, no. 6, p. 1235-1236. (2018: 0.490 - IF, Q4 - JCR, 0.279 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0139-9918. Typ: GII
 • FEČKAN, Michal** - SATHIYARAJ, T. - WANG, JinRong. Synchronization of butterfly fractional order chaotic system. In Mathematics, 2020, vol. 8, no. 3, p. 1-12. ISSN 2227-7390. Typ: ADCA
 • KAJANOVIČOVÁ, Viktória - NOVOTNÝ, Branislav** - POSPÍŠIL, Michal. Ramsey model with non-constant population growth. In MATH SOC SCI, 2020, vol. 104, p. 40-46. ISSN 0165-4896. Typ: ADCA
 • LIU, Shengda - WANG, JinRong** - SHEN, Dong - FEČKAN, Michal. Iterative learning control for nonlinear differential inclusion systems. In International Journal of Robust and Nonlinear Contro, 2020, vol. 30, p. 2937-2952. ISSN 1049-8923. Typ: ADMA
 • PLÁVALA, Martin* - ZIMAN, Mário**. Popescu-Rohrlich box implementation in general probabilistic theory of processes. In Physics Letters A. General Atomic and Solid State Physics, 2020, vol. 384, no. 16, 126323. ISSN 0375-9601. Typ: ADCA
 • POSPÍŠIL, Michal**. Representation of solutions of systems of linear differential equations with multiple delays and nonpermutable variable coefficients. In Mathematical Modelling and Analysis, 2020, vol. 25, no. 2, p. 303-322. ISSN 1392-6292. Typ: ADMA
 • Globálne existenciálne riziká 2019 : zborník o IX. medzinárodnej vedeckej konferencie, 2. december 2019, Bratislava. Eds. Miroslav RUSKO - Ivan KLINEC – Karol NEMOGA. Žilina : Strix, 2019. 274 s. ESE, 51. Dostupné na internete: <https://www.sszp.eu/?p=2914#respond>. ISBN 978-80-89753-35-2(Globálne existenciálne riziká 2019 : medzinárodná vedecká konferencia). Typ: FAI
 • SHER, Muhammad - SHAH, Kamal - FEČKAN, Michal** - RAHMAT ALI, Khan. Qualitative analysis of multi-terms fractional order delay differential equations via the topological degree theory. In Mathematics, 2020, vol. 8, no. 218, p. 1-13. ISSN 2227-7390. Typ: ADCA
 • SI, Yuanchao - WANG, JinRong** - FEČKAN, Michal. Controllability of linear and nonlinear systems governed by Stieltjes differential equations. In Applied Mathematics and Computation, 2020, vol. 376, p. 1-24. ISSN 0096-3003. Typ: ADCA
 • WANG, JinRong - LI, Mengmeng - O´REGAN, Donal - FEČKAN, Michal**. Robustness for linear evolution equations with non-instantaneous impulsive effects. In Bulletin des sciences mathématiques, 2020, vol. 159, p. 1-47. ISSN 0007-4497. Typ: ADCA
 • WANG, JinRong - FEČKAN, Michal. Dynamics of a discrete nonlinear prey-predator model. In International Journal of Bifurcation and Chaos, 2020, vol. 30, no. 4, art. no. 2050055, p. 1-15. ISSN 0218-1274. Typ: ADCA
 • WANG, Xu - WANG, JinRong - FEČKAN, Michal**. BP neural network calculus in economic growth modelling of the group of seven. In Mathematics, 2020, vol. 8, no. 37, p. 1-11. ISSN 2227-7390. Typ: ADCA
 • WITKOVSKÝ, Viktor - WIMMER, Gejza - DUBY, T. Estimating the distribution of a stochastic sum of IID random variables. In Mathematica Slovaca, 2020, vol. 70. no. 3, p. 759-774. ISSN 0139-9918. Typ: ADNA
 • YANG, Peng - WANG, JinRong** - FEČKAN, Michal. Boundedness, periodicity, and conditional stability of noninstantaneous impulsive evolution equations. In Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2020, vol. 43, p. 5905-5926. ISSN 0170-4214. Typ: ADMA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus