Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • CHARVÁTOVÁ CAMPBELL, A.** - GERŠLOVÁ, Z. - ŠINDLÁŘ, V. - ŠLESINGER, R. - WIMMER, Gejza. New framework for nanoindentation curve fitting and measurement uncertainty estimation. In Precision Engineering : journal of the international societies for precision engineering and nanotechnology, 2024, vol. 85, p. 166-173. ISSN 0141-6359. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2023.10.001 Typ: ADCA
  • JENČOVÁ, Anna. The exponential Orlicz space in quantum information geometry. In Information Geometry, 2024, vol. 7, p. 377-395. ISSN 2511-2481. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s41884-023-00097-x (VEGA 2/0142/20 : Matematické modely neklasických javov a neurčitosti. APVV-20-0069 : Pravdepodobnostné, algebraické a kvantovo-mechanické metódy) Typ: ADMB
  • YANG, Maosong - FEČKAN, Michal - WANG, JinRong**. Ulam´s Type Stability of Delayed Discrete System with Second-Order Differences. In Qualitative Theory of Dynamical Systems, 2024, vol. 23, art. nr. 11. ISSN 1575-5460. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12346-023-00868-y (VEGA 2/0127/20 : Kvalitatívne vlastnosti a bifurkácie diferenciálnych rovníc a dynamických systémov) Typ: ADCA
  • YANG, Maosong - FEČKAN, Michal - WANG, JinRong**. Solution to delayed linear discrete system with constant coefficients and second-order differences and application to iterative learning control. In International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, 2024, vol. 38, p. 677-695. ISSN 0890-6327. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/acs.3722 (VEGA 2/0127/20 : Kvalitatívne vlastnosti a bifurkácie diferenciálnych rovníc a dynamických systémov) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus