Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Tuttove polynómy a ich zovšeobecnenia
Program DŠ
9-1-9 Aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Martin Kochol, PhD., DSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Štúdium zovšeobecnení Tuttových a charakteristických polynómov s parametrami pre špeciálne triedy matroidov.