Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Súčasné trendy v agregovaní
Program DŠ
9–1–9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Zámerom je preskúmať a opísať aktuálne prístupy k agregovaniu a zároveň navrhnúť ich možné uplatnenia v aplikáciách.