Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Relatívne entropie v kvantovej teórii informácie
Program DŠ
9–1–9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Anna Jenčová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Relatívne entropie sú jedným zo základných konceptov teórie informácie. Tieto veličiny popisujú operačné charakteristiky optimálnych procedúr pri rôznych typoch úloh, ale slúžia aj ako významný matematický nástroj. Trieda kvantových relatívnych entropií je oveľa širšia ako v klasickej teórii informácie a mnohé z týchto veličín, ich vzájomné vzťahy a interpretácie nie sú doteraz preskúmané. Zameriame sa na výskum rôznych verzií kvantovej Rényiho relatívnej entropie a ich rozšírenia, napríklad na nekonečnorozmerný prípad alebo na kvantové kanály, ako aj iný výskum ich prípadných operačných interpretácií.