Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Matúš
Interná Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mgr.
Andrea
Interná Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mgr.
Teodora
Interná Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mgr.
Miroslava
Interná Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Počet doktorandov: 4