Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
doc. PhDr., CSc.
Gabriel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Andrea
Doktorandka
Mgr.
Zuzana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
Ing.
Andrea
Odborná pracovníčka VŠ
doc., PhDr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Nikola
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Barbara
Samostatná vedecká pracovníčka
prof. PhDr., CSc.
Ivan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Magda
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. Mgr., CSc.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Xenia Daniela
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Mgr.
Peter
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Miroslava
Doktorandka
Mgr., PhD.
Kamila
Samostatná vedecká pracovníčka
prof. PhDr., CSc.
Oľga
Samostatná vedecká pracovníčka

Počet členov a členiek akademickej obce: 18