Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
doc. PhDr., CSc.
Gabriel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Andrea
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Nikola
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Barbara
Samostatný vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
Ivan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Magda
Samostatný vedecký pracovník
doc., PhDr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
doc. Mgr., CSc.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Xenia Daniela
Vedecký pracovník
Mgr.
Henrieta
Interný doktorand
Mgr.
Miroslava
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Mgr.
Mária
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Kamila
Samostatný vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
Oľga
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 16