Informačná stránka organizácie SAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr.  Belán, Dóra  Interný doktorand
 doc. PhDr., CSc.  Bianchi, Gabriel  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Blažeková, Kristína  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Fúsková, Jana  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Hargašová, Lucia  Vedecký pracovník
 Mgr.  Hnatkovičová, Denisa  Interný doktorand
 PhDr., PhD.  Jariabková, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Kallová, Nikola  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Lášticová, Barbara  Samostatný vedecký pracovník
 prof. PhDr., CSc.  Lukšík, Ivan  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Petrjánošová, Magda  Vedecký pracovník
 doc. Mgr., CSc.  Popper, Miroslav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Poslon, Xenia-Daniela  Interný doktorand
 prof. PhDr., CSc.  Pupala, Branislav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Urban, Kamila  Vedecký pracovník
 prof. PhDr., CSc.  Višňovský, Emil  Samostatný vedecký pracovník
 prof. PhDr., CSc.  Zápotočná, Oľga  Samostatný vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 17