Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
doc. PhDr., CSc.
Gabriel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Andrea
Doktorandka
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Nikola
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Barbara
Samostatná vedecká pracovníčka
prof. PhDr., CSc.
Ivan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Magda
Samostatná vedecká pracovníčka
doc., PhDr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. Mgr., CSc.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Xenia Daniela
Vedecká pracovníčka
Ph.D.
Tomáš
Vedecký pracovník
Mgr.
Miroslava
Odborná pracovníčka VŠ
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Kamila
Samostatná vedecká pracovníčka
prof. PhDr., CSc.
Oľga
Samostatná vedecká pracovníčka

Počet členov a členiek akademickej obce: 15