Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr.
Dóra
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
doc. PhDr., CSc.
Gabriel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Mgr.
Denisa
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Barbora
Vedecký pracovník
Mgr.
Nikola
Vedecký pracovník
 Interný doktorand
Mgr., PhD.
Barbara
Samostatný vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
Ivan
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Magda
Vedecký pracovník
doc., PhDr., PhD.
Zuzana
Vedecký pracovník
doc. Mgr., CSc.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Henrieta
Interný doktorand
Mgr.
Mária
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Kamila
Vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
Emil
Samostatný vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
Oľga
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 17