Informačná stránka organizácie SAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Mgr. Andraščiková, Simona  02/ 54775683, 54773442
 doc. PhDr., CSc. Bianchi, Gabriel  02/ 5477 5683, 54773442
 Mgr. Blažeková, Kristína  02/54775683
   Brezovská, Mária   
 Mgr. Dobrucká, Zuzana  54773442, 54775683
 Mgr., PhD. Fúsková, Jana  02/ 5477 5683
 Ing. Galbavá, Gabriela  02/54775683
 Mgr., PhD. Hargašová, Lucia  02 / 54775683, 54773442
 PhDr., PhD. Jariabková, Katarína  02/ 5477 5683, 54773442
 Mgr. Kallová, Nikola  02/54775683
 prof. PaedDr., PhD. Kaščák, Ondrej  02/ 5477 5683, 54773442
 Ing. Kundrata, Ivan  02 / 54775683, 54773442
 Mgr., PhD. Lášticová, Barbara  02/ 5477 5683, 54773442
 prof. PhDr., CSc. Lukšík, Ivan  02/ 5477 5683, 54773442
 Mgr., PhD. Petrjánošová, Magda  02/ 5477 5683, 54773442
 doc. Mgr., CSc. Popper, Miroslav  02/ 5477 5683, 54773442
 Mgr. Poslon, Xenia-Daniela  0254775683
 prof. PhDr., CSc. Pupala, Branislav  02/ 5477 5683, 54773442
 Mgr. Rebrová, Alena  02/ 5477 5683, 54773442
 PhDr., CSc. Rosová, Viera
Emeritný pracovník
 02/ 5477 5683, 54773442
 Mgr., M.A. Tancerová, Barbora   
 Mgr., PhD. Urban, Kamila  02/ 5477 5683, 54773442
 prof. PhDr., CSc. Višňovský, Emil  02/ 5477 5683, 54773442
 prof. PhDr., CSc. Zápotočná, Oľga  02/ 5477 5683, 54773442

Aktualizuje: