Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
doc. PhDr., CSc.
Gabriel
02/ 5477 5683, 54773442
 
Angela
neuvedený
Mgr.
Matúš
02/54775683
Mgr.
Andrea
02/54775683
Mgr.
Zuzana
54773442, 54775683
Mgr., PhD.
Lucia
02 / 54775683, 54773442
Ing.
Andrea
02/ 54775683
doc., PhDr., PhD.
Zuzana
02/54775683
PhDr., PhD.
Katarína
Emeritná pracovníčka
02/ 5477 5683, 54773442
Mgr., PhD.
Nikola
02/54775683
Mgr., PhD.
Barbara
02/ 5477 5683, 54773442
prof. PhDr., CSc.
Ivan
02/ 5477 5683, 54773442
Mgr., PhD.
Zuzana
02/54775683
Mgr., PhD.
Magda
02/ 5477 5683, 54773442
prof. PhDr., CSc.
Jana
Emeritná pracovníčka
02/ 5477 5683
Ing., PhD.
Ondrej
02/54775683
doc. Mgr., CSc.
Miroslav
02/ 5477 5683, 54773442
Mgr., PhD.
Xenia Daniela
0254775683
Mgr., PhD.
Tomáš
02/54775683
PhDr., CSc.
Viera
Emeritná pracovníčka
02/ 5477 5683, 54773442
Mgr.
Teodora
02/54775683
Mgr.
Peter
02/54775683
Mgr.
Miroslava
02/54775683
Mgr., PhD.
Kamila
02/ 5477 5683, 54773442
prof. PhDr., CSc.
Emil
Emeritný pracovník
02/ 5477 5683, 54773442
prof. PhDr., CSc.
Oľga
02/ 5477 5683, +421 915 041 278

Aktualizuje: