Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • HARGAŠOVÁ, Lucia. Emotionally Engaged Parent Versus Professional Teacher: Strategies for Maintaining Borders Between the Dual Teacher-Parent Role in School. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2021, vol. 32, no. 1, p. 84-100. (2020: 0.187 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-0008 (VEGA č. 2/0035/21 : Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi) Typ: ADNB
 • HAZDOVÁ, Barbora - NEMEJC, Karel - URBAN, Kamila. Career and Gender: Evaluation of Factors for the Entry and Staying of Women in the Military Police. In Conference Proceedings of the 8th SWS International Scientific Conference on Social Sciences ISCSS 2021. - Albena : SWS International Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES, ARTS & HUMANITIES, 2021, s. 361-368. ISBN 978-3-903438-00-2. Dostupné na: https://doi.org/10.35603/sws.iscss.2021/s08.33 Typ: AFC
 • HNATKOVIČOVÁ, Denisa - KALLOVÁ, Nikola - HARGAŠOVÁ, Lucia. The Other Side of the Coin : A Narrative Inquiry into the Positive Consequences of Infidelity Among Young Adults. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2022, vol. 32, no. 2, p. 282-295. (2021: 0.240 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-0021 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: ADNB
 • KALLOVÁ, Nikola - HNATKOVIČOVÁ, Denisa - LUKŠÍK, Ivan. A Misfortune or a Benefit? Young People’s Quality of Life and Romantic Relationships During the Covid-19 Pandemic. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2022, vol. 32, no. 2, p. 255-266. (2021: 0.240 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-0019 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: ADNB
 • KALLOVÁ, Nikola. Prečo nás škola robí šťastnými. In Aktuality.sk : Veda, výskum – naša šanca, 13.03.2022, s. 1-6. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/jC8iLag/preco-nas-skola-robi-stastnymi/ Typ: GII
 • MÄKINEN, Viivi - JASINSKAJA-LAHTI, Inga - RENVIK, Tuuli Anna - COCCO, Veronica Margherita - LÁŠTICOVÁ, Barbara - VEZZALI, Loris - LIEBKIND, Karmela. The role of the perceived engagement of the facilitator in a vicarious contact intervention: A school-based field experiment in three countries. In Journal of Community & Applied Social Psychology, 2022, vol., issue, p. 1–14. (2021: 0.886 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1052-9284. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/casp.2579 (APVV-14-0531 : Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach. VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza) Typ: ADMA
 • PETRŮ PUHROVÁ, Barbora - LUKŠÍK, Ivan - SCHEITEL, Regina. Symbolic Coping: Young People’s Perspectives During the Covid-19 Pandemic in Three Central European Countries. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2022, vol. 32, no. 2, p. 241-254. (2021: 0.240 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-0018 (APVV-18-0303 : MTIV - Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti) Typ: ADNB
 • URBAN, Kamila - JIRSÁKOVA, Jitka. Motivation and personality traits in adult learners. In Journal of Adult and Continuing Education, 2022, vol. 28, no. 1, p. 151-166. (2021: 0.242 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1477-9714. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/14779714211000361 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní) Typ: ADMB
  Citácie:
  [1.2] BELLARE, Yamini - SMITH, Adam - COCHRAN, Kelcee - LOPEZ, Samuel Garcia. Motivations and Barriers for Adult Learner Achievement: Recommendations for Institutions of Higher Education. In Adult Learning. ISSN 10451595, 2021-01-01, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/10451595211059574., Registrované v: SCOPUS
  [2.2] URBAN, Marek. Not suitable for outsiders: Social network analysis of slovak cinema from 2012 to 2019. In Slovenske Divadlo. ISSN 0037699X, 2021-01-01, 69, 2, pp. 206-221., Registrované v: SCOPUS
  [3.1] BRÜCKNEROVÁ, Karla. Studují spolu: Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory. Brno: Masarykova univerzita, 1., elektronické vydání. ISBN 978-80-210-9914-2, 2021, 249 pp. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9914-2021
 • Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2011-. Scopus, de Gruyter, SpringerLink,The Philosopher's Index, CEJSSH. Po vol. 20, 2010 podnázov: a postdisciplinary journal for humanities and social sciences. Do roku 2011 vydavateľ: Historický ústav SAV, od roku 2011 vydavateľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2x ročne, 4x ročne od roku 2009. Dostupné na internete: <URL: http://www.springerlink.com ; URL: http://www.versita.com; URL: http://www.degruyter.com>. ISSN 1337-401X Typ: FAI
 • ZÁPOTOČNÁ, Oľga - PETROVÁ, Zuzana - URBAN, Marek - URBAN, Kamila. Early Literacy Curriculum and Its Journey to Kindergarten Classroom. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2022, vol. 32, no. 2, p. 121-133. (2021: 0.240 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-401X. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/humaff-2022-0010 (VEGA č. 2/0026/21 : Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: ADNB
 • ZEINEDDINE, Fouad Bou - SAAB, Rim - LÁŠTICOVÁ, Barbara - KENDE, Anna - AYANIAN, Arin H. ”Some uninteresting data from a faraway country”: Inequity and coloniality in international social psychological publication. In Journal of Social Issues : A Journal of the Society for the Psychological Study of Social Issues, 2022, vol. 78, issue 2, p. 320-345. (2021: 1.372 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-4537. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/josi.12481 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus