Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KENDE, Anna - HADARICS, Márton - BIGAZZI, Sára - BOZA, Mihaela - KUNST, Jonas R. - LANTOS, Nóra Anna - LÁŠTICOVÁ, Barbara - MINESCU, Anca - PIVETTI, Monica - URBIOLA, Ana. The last acceptable prejudice in Europe? Anti-Gypsyism as the obstacle to Roma inclusion. In Group Processes & Intergroup Relations, Vol., online 28. january (2020. (2019: 2.540 - IF, Q1 - JCR, 1.477 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1368-4302. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/1368430220907701 (VEGA č. 2/0127/19 : Sociálno-psychologické predpoklady antidiskriminačných intervencií: kvalitatívna metaanalýza) Typ: ADCA
  • KÖVÉROVÁ, Estera. Conditions for School Success of Young People from Marginalized Roma Communities (MRC) in Slovakia - Looking for Positive Deviance Practices. In Positive Deviance Collaborative.(positivedeviance.org), january 4, 2021. Dostupné na internete: <https://positivedeviance.org/case-studies-all/2021/1/4/conditions-for-school-success-of-young-people-from-marginalized-roma-communities-mrc-in-slovakia-looking-for-positive-deviance-practices> Typ: GII
  • PETROVÁ, Zuzana. Zmeny v čítaní v digitálnej dobe a ich dopad na testovanie čitateľskej gramotnosti. In Čitateľská gramotnosť : Výsledky slovenských žiakov v štúdii PISA 2018. Tematická správa. - Bratislava : NÚCEM, 2021, s. 62-70. (VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: BBB
  • URBAN, Kamila - URBAN, Marek. Effects of performance feedback and repeated experience on self-evaluation accuracy in high- and low-performing preschool children. In European journal of psychology of education, 2021, vol. 36, p. 109–124. ISSN 0256-2928. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10212-019-00460-6 Typ: ADCA
  • URBAN, Kamila. Metakognitívne procesy a stratégie čítania a učenia. In Čitateľská gramotnosť : Výsledky slovenských žiakov v štúdii PISA 2018. Tematická správa. - Bratislava : NÚCEM, 2021, s. 80-88. (VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: BBB
  • VALOVIČ, Jakub - MIKLOVIČOVÁ, Júlia - URBAN, Kamila. Metakognitívne procesy a stratégie čítania a učenia v hľadáčiku štúdie PISA 2018. In Čitateľská gramotnosť : Výsledky slovenských žiakov v štúdii PISA 2018. Tematická správa. - Bratislava : NÚCEM, 2021, s. 89-94. Typ: BBB
  • VALOVIČ, Jakub - MIKLOVIČOVÁ, Júlia - ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Tradície a problematické stránky vyučovania čítania a písania v slovenskom vzdelávacom prostredí v hľadáčiku štúdie PISA 2018. In Čitateľská gramotnosť : Výsledky slovenských žiakov v štúdii PISA 2018. Tematická správa. - Bratislava : NÚCEM, 2021, s. 52-61. Typ: BBB
  • VALOVIČ, Jakub - MIKLOVIČOVÁ, Júlia - PETROVÁ, Zuzana. Zmeny v čítaní v digitálnej dobe a ich dopad na testovanie čitateľskej gramotnosti v hľadáčiku štúdie PISA 2018. In Čitateľská gramotnosť : Výsledky slovenských žiakov v štúdii PISA 2018. Tematická správa. - Bratislava : NÚCEM, 2021, s. 71-79. Typ: BBB
  • Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly. Bratislava : Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2011-. Scopus, de Gruyter, SpringerLink,The Philosopher's Index, CEJSSH. Po vol. 20, 2010 podnázov: a postdisciplinary journal for humanities and social sciences. Do roku 2011 vydavateľ: Historický ústav SAV, od roku 2011 vydavateľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2x ročne, 4x ročne od roku 2009. Dostupné na internete: <URL: http://www.springerlink.com ; URL: http://www.versita.com; URL: http://www.degruyter.com>. ISSN 1337-401X Typ: FAI
  • ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Tradície a problematické stránky vyučovania čítania a písania v slovenskom vzdelávacom prostredí. In Čitateľská gramotnosť : Výsledky slovenských žiakov v štúdii PISA 2018. Tematická správa. - Bratislava : NÚCEM, 2021, s. 43-51. (VEGA č. 2/0134/18 : Pedagogické a vývinovo-psychologické dopady inovácií predškolského vzdelávania. APVV-19-0074 : Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti) Typ: BBB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus