Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Monografie a knižné publikácie

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Počet nájdených monografií: 16 záznamov
The Psychology of Politically Unstable Societies: Global Perspectives in Political Psychology
Lášticová Barbara ORCID
The Psychology of Politically Unstable Societies: Global Perspectives in Political Psychology
Rok vydania: 2024
ISBN: 978-1-032-25227-8, 978-1-003-28218-1
Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education
Urban Kamila ed. ORCID
Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education
Rok vydania: 2023
ISBN: 978-3-631-88645-8, 978-3-631-88646-5
Náš akademický svet a jeho peripetie
Višňovský Emil
Náš akademický svet a jeho peripetie
Rok vydania: 2023
ISBN: 978-80-224-2034-1
Intimita v pohybe: štyri pohľady na dynamiku intímnych vzťahov
Lukšík Ivan ed. ORCID
Intimita v pohybe: štyri pohľady na dynamiku intímnych vzťahov
Rok vydania: 2023
ISBN: 978-80-224-2024-2
Násilie v tínedžerských partnerských vzťahoch: Láska musí byť bezpečná
Očenášová Zuzana ORCID - Karkošková Slávka - Fico Milan
Násilie v tínedžerských partnerských vzťahoch: Láska musí byť bezpečná
Rok vydania: 2023
ISBN: 978-80-7138-191-4, 9788071381914
Akademický svet a jeho súčasné problémy
Višňovský Emil
Akademický svet a jeho súčasné problémy
Rok vydania: 2022
ISBN: 978-80-224-1965-9
Figurations of Human Subjectivity: A Contribution to Second-Order Psychology
Bianchi Gabriel ORCID
Figurations of Human Subjectivity: A Contribution to Second-Order Psychology
Rok vydania: 2022
ISBN: 978-3-031-19188-6, 978-3-031-19189-3
Zmeny v partnerských a rodinných vzťahoch: Tanec medzi liminalitou a normativitou
Popper Miroslav ORCID
Zmeny v partnerských a rodinných vzťahoch: Tanec medzi liminalitou a normativitou
Rok vydania: 2022
ISBN: 978-80-224-2023-5
Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku
Popper Miroslav ed. ORCID
Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku
Rok vydania: 2021
ISBN: 978-80-224-1881-2
Akademický svet a jeho tradície
Višňovský Emil
Akademický svet a jeho tradície
Rok vydania: 2021
ISBN: 978-80-224-1903-1
Nové médiá a občianska participácia na Slovensku
Petrjánošová Magda ed. ORCID
Nové médiá a občianska participácia na Slovensku
Rok vydania: 2020
ISBN: 978-80-224-1847-8
Sexuality: From Intimacy to Politics: With Focus on Slovakia in the Globalized World
Bianchi Gabriel ORCID
Sexuality: From Intimacy to Politics: With Focus on Slovakia in the Globalized World
Rok vydania: 2020
ISBN: 978-3-631-82807-6
Kvalita života detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti
Lukšík Ivan ed. ORCID - Škoviera Albín - Hargašová Lucia ORCID - Fico Milan
Kvalita života detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti
Rok vydania: 2017
ISBN: 978-80-568-0077-5
Filozofické otázky o umení žiť
Šulavíková Blanka
Filozofické otázky o umení žiť
Rok vydania: 2016
ISBN: 978-80-972446-6-8