Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Monografie a knižné publikácie

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Počet nájdených monografií: 11 záznamov
Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education
Urban Kamila ed. ORCID
Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education
Rok vydania: 2023
ISBN: 978-3-631-88645-8, 978-3-631-88646-5
Akademický svet a jeho súčasné problémy
Višňovský Emil
Akademický svet a jeho súčasné problémy
Rok vydania: 2022
ISBN: 978-80-224-1965-9
Figurations of Human Subjectivity: A Contribution to Second-Order Psychology
Bianchi Gabriel ORCID
Figurations of Human Subjectivity: A Contribution to Second-Order Psychology
Rok vydania: 2022
ISBN: 978-3-031-19188-6, 978-3-031-19189-3
Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku
Popper Miroslav ed. ORCID
Analýza diskurzov o tradičných a alternatívnych rodičovstvách na Slovensku
Rok vydania: 2021
ISBN: 978-80-224-1881-2
Akademický svet a jeho tradície
Višňovský Emil
Akademický svet a jeho tradície
Rok vydania: 2021
ISBN: 978-80-224-1903-1
Nové médiá a občianska participácia na Slovensku
Petrjánošová Magda ed. ORCID
Nové médiá a občianska participácia na Slovensku
Rok vydania: 2020
ISBN: 978-80-224-1847-8
Sexuality: From Intimacy to Politics: With Focus on Slovakia in the Globalized World
Bianchi Gabriel ORCID
Sexuality: From Intimacy to Politics: With Focus on Slovakia in the Globalized World
Rok vydania: 2020
ISBN: 978-3-631-82807-6
Kvalita života detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti
Lukšík Ivan ed. ORCID - Škoviera Albín - Hargašová Lucia ORCID - Fico Milan
Kvalita života detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti
Rok vydania: 2017
ISBN: 978-80-568-0077-5
Filozofické otázky o umení žiť
Šulavíková Blanka
Filozofické otázky o umení žiť
Rok vydania: 2016
ISBN: 978-80-972446-6-8
Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti: Dynamics and norm transgression in society
Popper Miroslav ed. ORCID
Dynamika a prekračovanie noriem v spoločnosti: Dynamics and norm transgression in society
Rok vydania: 2015
ISBN: 978-80-970234-6-1