Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Lukáš
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Petra
Interná Filozofická fakulta UK

Počet doktorandov: 2