Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Emanuel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Martina
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Mária
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Lucia
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Dušan
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Gabriel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Silvester
Vedecký pracovník
Dr. phil.
Veronika
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Daniela
Vedecká pracovníčka

Počet členov a členiek akademickej obce: 13