Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Emanuel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martina
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Dušan
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Gabriel
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Silvester
Vedecký pracovník
Dr. phil.
Veronika
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Daniela
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 9