Informačná stránka organizácie SAV

Ústav orientalistiky SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Prof. PhDr., CSc.  Bareš, Ladislav  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Beška, Emanuel  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Bešková, Katarína  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Bucková, Martina  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Dubcová, Veronika  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Hudec, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Magdolen, Dušan  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Pirický, Gabriel  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Rácová, Anna  Vedúci vedecký pracovník
 doc., PhDr., PhD.  Smoláriková, Květa  Vedúci vedecký pracovník
 prof., PhDr., DrSc.  Sorby, Karol R.  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Trnovec, Silvester  Vedecký pracovník
 doc. PhDr., DrSc.  Vilhanová, Viera  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Zhang Cziráková, Daniela  Vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 14