Informačná stránka organizácie SAV

Ústav orientalistiky SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Prof. PhDr., CSc.  Bareš, Ladislav  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Barta, Peter  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Beška, Emanuel  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Bešková, Katarína  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Bucková, Martina  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Čéplö, Slavomír  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Drobný, Jaroslav  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Dubcová, Veronika  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Fulajtár, Emil  Vedecký pracovník
 Mgr.  Herbst, Martina  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Horáková, Lenka  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Hudec, Jozef  Vedecký pracovník
 Mgr.  Kubrická, Lucia  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Lieskovský, tibor  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Magdolen, Dušan  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Pirický, Gabriel  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Přebinda, Petr  Vedecký pracovník
 Mgr.  Rabayová, Zdenka  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., CSc.  Rácová, Anna  Vedúci vedecký pracovník
 doc., PhDr., PhD.  Smoláriková, Květa  Vedúci vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Sorby, Karol  Samostatný vedecký pracovník
 prof., PhDr., DrSc.  Sorby, Karol R.  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Trnovec, Silvester  Vedecký pracovník
 doc. PhDr., DrSc.  Vilhanová, Viera  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Vrabček, Jozef  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Zhang Cziráková, Daniela  Vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 26