Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav orientalistiky SAV

Titul Meno E-mail Telefón
 
neuvedený
Prof. PhDr., CSc.
Bareš
Ladislav
02/52926326
Mgr., PhD.
Barta
Peter
02/52926326
Mgr., PhD.
Beška
Emanuel
02/52926326
Mgr., PhD.
Bešková
Katarína
02/52326326
 
Bolyóová
Gertrúda
02/52926326
Mgr., PhD.
Bucková
Martina
02/52926326
Mgr.
Čéplö
Slavomír
02/52926326
Mgr., PhD.
Drobný
Jaroslav
02/52926926
RNDr., PhD.
Fulajtár
Emil
02/52926326
 
Hardenová
Mária
02/52926326
Mgr.
Herbst
Martina
02/52926326
Mgr., PhD.
Horáková
Lenka
02/52926326
Mgr., PhD.
Hudec
Jozef
02/52926326
Mgr.
Kubrická
Lucia
02/52926326
Ing., PhD. 02/52926326
Mgr., PhD.
Magdolen
Dušan
02/52926326; 02/54793227
PhDr., PhD.
Pirický
Gabriel
02/52926326
PhDr., PhD.
Přebinda
Petr
02/52926326
Mgr.
Rabayová
Zdenka
02/52926326
PhDr., CSc.
Rácová
Anna
02/52926326
PhDr., PhD.
Sorby
Karol
02/52926326
prof., PhDr., DrSc.
Sorby
Karol R.
02/52926326
Mgr., PhD.
Trnovec
Silvester
02/52926326
Dr. phil.
Verešová
Veronika
02/52926326
Mgr., PhD.
Vrabček
Jozef
02/52926326
Mgr., PhD. 02/52926326

Aktualizuje: