Informačná stránka organizácie SAV

Ústav orientalistiky SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
     
 Prof. PhDr., CSc. Bareš, Ladislav  02/52926326
 Mgr., PhD. Barta, Peter  02/52926326
 Mgr., PhD. Beška, Emanuel  02/52926326
 Mgr., PhD. Bešková, Katarína  02/52326326
   Bolyóová, Gertrúda  02/52926326
 Mgr., PhD. Bucková, Martina  02/52926326
 Mgr. Čéplö, Slavomír  02/52926326
 Mgr., PhD. Drobný, Jaroslav  02/52926926
 Mgr., PhD. Dubcová, Veronika  02/52926326
 RNDr., PhD. Fulajtár, Emil  02/52926326
   Hardenová, Mária  02/52926326
 Mgr. Herbst, Martina  02/52926326
 Mgr., PhD. Horáková, Lenka  02/52926326
 Mgr., PhD. Hudec, Jozef  02/52926326
 Mgr. Kubrická, Lucia  02/52926326
 Ing., PhD. Lieskovský, Tibor  02/52926326
 Mgr., PhD. Magdolen, Dušan  02/52926326; 02/54793227
 PhDr., PhD. Pirický, Gabriel  02/52926326
 PhDr., PhD. Přebinda, Petr  02/52926326
 Mgr. Rabayová, Zdenka  02/52926326
 PhDr., CSc. Rácová, Anna  02/52926326
 doc., PhDr., PhD. Smoláriková, Květa  02/52926326
 PhDr., PhD. Sorby, Karol  02/52926326
 prof., PhDr., DrSc. Sorby, Karol R.  02/52926326
 Mgr., PhD. Trnovec, Silvester  02/52926326
 doc. PhDr., DrSc. Vilhanová, Viera  02/52926326
 Mgr., PhD. Vrabček, Jozef  02/52926326
 Mgr., PhD. Zhang Cziráková, Daniela  02/52926326

Aktualizuje: