Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BEŠKA, Emanuel. The Arabic periodical press : A rich source of information on late Ottoman Palestine. In LOOP - Late Ottoman Palestinians, 2024, January 19. Dostupné na internete: https://doi.org/10.58079/vxae Typ: ADEB
  • HUDEC, Jozef - HULKOVÁ, Lucia - VEREŠOVÁ, Veronika - ŠEFČÁKOVÁ, Alena - WODZIŃSKA, Anna - SMOLÁRIKOVÁ, Květa - ČERNÝ, Miroslav. Between Tombs and Defence Walls : Tell El-Retaba in Seasons 2019 and 2021. In Ägypten und Levante : internationale Zeitschrift für ägyptische Archäologie und deren Nachbargebiete. - Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1990-, 2023, vol. XXXIII, s. 21-74. (2022: 0.337 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1015-5104. Typ: AECA
  • MAGDOLEN, Dušan. Hieroglyphic Inscriptions From the Ancient Egyptian Coffin (No. A 3219) at the Natural History Museum of the Slovak National Museum in Bratislava (Interior) = Studia Orientalia Monographica Volume 11. Bratislava : Institute of Oriental Studies of the Slovak Academy of Sciences - Slovak Academic Press, 2023. 176 p. Dostupné na internete: https://doi.org/10.31577/2023.9788082650085. ISBN 978-80-8265-008-5 Typ: AAB
  • VEREŠOVÁ, Veronika - HULKOVÁ, Lucia - RYŚ-JARMUZEK, Agnieszka. Grinding Through the Ages : Grinding Tools from the Second Intermediate Period and the New Kingdom at Tell El-Retaba. In Ägypten und Levante : internationale Zeitschrift für ägyptische Archäologie und deren Nachbargebiete. - Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1990-, 2023, vol. XXXIII, s. 357-381. (2022: 0.337 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1015-5104. Typ: AECA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus