Informačná stránka organizácie SAV

Ústav orientalistiky SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BEŠKA, Emanuel. S nohami na zemi a s hlavou vysoko v nebi. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 72-73. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • BEŠKOVÁ, Katarína. Rímska rasca. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 84. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • BEŠKOVÁ, Katarína. Chalíl Džibrán - autor jednej z najčítanejších kníh na svete. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 79-81. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • BEŠKOVÁ, Katarína. Najväčšia "oslava" kníh na Blízkom východe. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 8-9. ISSN 2644-6162. Typ: GAI
 • BUCKOVÁ, Martina. Polynézsky Prometeus. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 76-78. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • BUCKOVÁ, Martina. Novozélandskí Maoriovia, poddaní britskej koruny. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 21-22. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • BUCKOVÁ, Martina. Korene a podoby náboženstiev sveta. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 33. ISSN 2644-6162. Typ: GII
 • HUDEC, Jozef - KOVÁR, Branislav. Slovenský výskum v Sudáne prináša nové objavy. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 26-30. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • Asian and African Studies. Editor in chief Viktor Krupa [2009-2010], editor in chief Karol R. Sorby [2010-2019], editor Martina Herbst [2016, 2019]. Bratislava : Ústav orientalistiky, 1992-. 2x ročne. V rokoch 1965-1991 1x ročne, v rokoch 1992 2x ročne. ISSN 1335-1257. Typ: FAI
 • MAGDOLEN, Dušan - RABAYOVÁ, Zdenka. 60 rokov výskumu Orientu. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 13-16. ISSN 2644-6162. Typ: GII
 • MAGDOLEN, Dušan. Úvodník. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 3. ISSN 2644-6162. Typ: GII
 • PIRICKÝ, Gabriel - RÁCOVÁ, Anna - BUCKOVÁ, Martina - TRNOVEC, Silvester. Koronavírus v krajinách Orientu. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 6-7. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • Svet orientu včera a dnes. Bratislava : Ústav orientalistiky SAV : Slovak Academic Press. ISSN 2644-6162. Typ: FAI
 • RABAYOVÁ, Zdenka. Klimatické zmeny a krajiny Orientu. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 66-68. ISSN 2644-6162. Typ: GII
 • RÁCOVÁ, Anna. Od služobníčok božstva po sexuálne otrokyne. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 63-65. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • RÁCOVÁ, Anna. Spôsob života určený kastou je dôležitejší ako vierouka. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 34-38. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • RÁCOVÁ, Anna. Rikša. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 32. ISSN 2644-6162. Typ: GII
 • SORBY, Karol Jr.. Iraq: the Ambitions of King Ghazi and the Policy of Yasin al-Hashimi (1935 - 1936). In Asian and African Studies, 2020, vol. 29, no. 1, p. 42-59. (2019: 0.111 - SJR, Q3 - SJR). (2020 - Scopus, Wos). ISSN 1335-1257. Typ: ADNB
 • SORBY, Karol R.. Džihád neznamená šírenie viery zbraňou. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 54-58. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • TRNOVEC, Silvester. Rok Afriky - 1960. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 17-20. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • TRNOVEC, Silvester. Najstaršie koloniálne mesto na pobreží západnej Afriky. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 69-71. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • VEREŠOVÁ, Veronika. Po čom pátrala Agatha Christie na Blízkom východe? In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 59-62. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • VEREŠOVÁ, Veronika. Do starovekého Egypta s operou Aida. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 10-12. ISSN 2644-6162. Typ: GAI
 • VEREŠOVÁ, Veronika. Šíša. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 31. ISSN 2644-6162. Typ: GII
 • ZHANG, Daniela. Globalizácia a internet posúvajú do popredia pinyin. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 86-87. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • ZHANG, Daniela. Bonsaj a japonské záhrady. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 82-83. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • ZHANG, Daniela. Kung-fu nie je len bojové umenie, šport, ale aj životný štýl. In Svet orientu včera a dnes, 2020, roč. II, č. 1, s. 23-25. ISSN 2644-6162. Typ: BDF

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus