Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BEŠKA, Emanuel - FOSTER, Zachary. The Origins of the term "Palestinian" ("Filastini") in late Ottoman Palestine, 1898–1914. In Academia Letters, 2021, art. no. 1884, p. 1-22. ISSN 2771-9359. Dostupné na: https://doi.org/10.20935/AL1884 Typ: ADEB
  Citácie:
  [3.1] HALABI, A. Palestinian Rituals of Identity: The Prophet Moses Festival in Jerusalem, 1850-1948. Austin: University of Texas Press, 2022, p. ISBN 978-1-4773-2631-2
 • BEŠKA, Emanuel. Najkrajšie stavby Islámskej Káhiry. In Svet Orientu včera a dnes, 2022, roč. IV, č. 1, s. 70-72. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • BEŠKOVÁ, Katarína. Arabské mená. In Svet Orientu včera a dnes, 2022, roč. IV, č. 1, s. 86-87. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • BEŠKOVÁ, Katarína. Umm Kulsúm : Hviezda Východu. In Svet Orientu včera a dnes, 2022, roč. IV, č. 1, s. 64-66. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • BUCKOVÁ, Martina. Svadba novozélandských Maoriov. In Svet Orientu včera a dnes, 2022, roč. IV, č. 1, s. 34-37. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • BUCKOVÁ, Martina. Objavenie Veľkonočného ostrova. In Svet Orientu včera a dnes, 2022, roč. IV, č. 1, s. 12-13. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • HUDEC, Jozef - KOVÁR, Branislav - LIESKOVSKÝ, Tibor - FULAJTÁR, Emil - ČERNÝ, Miroslav - HORÁKOVÁ, Lenka - SMOLÁRIKOVÁ, Kveta. Preliminary report on the Duweym Wad Haj season 2022. In Asian and African Studies, 2022, vol. 31, no. 2, p. 378-398. (2021: 0.185 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-1257. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/aassav.2022.31.2.08 Typ: ADFB
 • HUDEC, Jozef. Fotografický lov grófa Esterházyho v severovýchodnej Afrike. In Svet Orientu včera a dnes, 2022, roč. IV, č. 1, s. 20-22. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • MAGDOLEN, Dušan. Úvodník. In Svet Orientu včera a dnes, 2022, roč. IV, č. 1, s. 3. ISSN 2644-6162. Typ: GII
 • RABAYOVÁ, Zdenka. Pestovanie a príprava čaju. In Svet Orientu včera a dnes, 2022, roč. IV, č. 1, s. 81. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • RABAYOVÁ, Zdenka. O tahitské tance stúpa záujem. In Svet Orientu včera a dnes, 2022, roč. IV, č. 1, s. 23-24. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • RABAYOVÁ, Zdenka. Bazár. In Svet Orientu včera a dnes, 2022, roč. IV, č. 1, s. 19. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • RÁCOVÁ, Anna. Čítanie z palmových listov. In Svet Orientu včera a dnes, 2022, roč. IV, č. 1, s. 77-78. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • RÁCOVÁ, Anna. Priateľstvo je základom hinduistického manželstva. In Svet Orientu včera a dnes, 2022, roč. IV, č. 1, s. 30-33. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • SORBY, Karol Jr.. Syria - Beginning of the Transformation Process, 1970 - 1973. In Asian and African Studies, 2022, vol. 31, no. 1, p. 124-140. (2021: 0.185 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-1257. Dostupné na: https://doi.org/ https://doi.org/10.31577/aassav.2022.31.1.06 Typ: ADNB
 • SORBY, Karol Jr.. Krvavá cesta Alžírska k nezávislosti. In Svet Orientu včera a dnes, 2022, roč. IV, č. 1, s. 17-18. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • SORBY, Karol R.. Egypt May 1971 – Anwar As-Sadat Becomes the Country's Sole Leader. In Asian and African Studies, 2022, vol. 31, no. 1, p. 82-101. (2021: 0.185 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-1257. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/aassav.2022.31.1.04 Typ: ADNB
 • SORBY, Karol R.. Egyptská revolúcia - 1952. In Svet Orientu včera a dnes, 2022, roč. IV, č. 1, s. 14-16. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • VEREŠOVÁ, Veronika. Náboženstvo, rituály a skutočný život. In Svet Orientu včera a dnes, 2022, roč. IV, č. 1, s. 26-29. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • VEREŠOVÁ, Veronika. Výpravy do starovekého Egypta. In Svet Orientu včera a dnes, 2022, roč. IV, č. 1, s. 11. ISSN 2644-6162. Typ: GAI
 • ZHANG, Daniela. Tradície a súčasnosť. In Svet Orientu včera a dnes, 2022, roč. IV, č. 1, s. 46-49. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • ZHANG, Daniela. Čínske kino. In Svet Orientu včera a dnes, 2022, roč. IV, č. 1, s. 85. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
 • ZHANG, Daniela. Úvod: Svadby v Oriente. In Svet Orientu včera a dnes, 2019, roč. IV, č. 1, s. 25. ISSN 2644-6162. Typ: GII
 • ŽALUDOVÁ, Petra. Ničivé dôsledky výbuchu sopky a tsunami. In Svet Orientu včera a dnes, 2022, roč. IV, č. 1, s. 9-10. ISSN 2644-6162. Typ: BDF
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus