Informačná stránka organizácie SAV

Ústav orientalistiky SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BEŠKA, Emanuel. Muhammad cAlī’s Conquest of Sudan (1820 - 1824). In Asian and African Studies, 2019, vol. 28, no. 1, p. 30-56. ISSN 1335-1257. Typ: ADNB
 • BUCKOVÁ, Martina. Maoriovia a ich šľachetný boj : Dôsledky britskej nadvlády na Novom Zélande. In Historická revue, 2019, roč. XXX, č. 4, s. 32-37. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • MASUNO, Šunmjó - RÁCOVÁ, Anna (prekl.). Umenie obyčajného života : 100 denných praktík od japonského zenového mnícha na dosiahnutie pokojného a radostného života. Bratislava : Ikar, 2019. 220 s. ISBN 978-80-551-6751-0. Typ: CAB
 • RÁCOVÁ, Anna - ZÖRNIG, P. - ALTMANN, G. Syllable Structure in Romani : A Statistical Investigation. In Glottometrics, 2019, vol. 46, p. 41-60. ISSN 1617-8351. Typ: ADMB
 • RÁCOVÁ, Anna. K odbornej terminológii v slovenskej rómčine. In Jazykovedný časopis, 2018, roč. 69, č. 3, s. 462-472. (2018 - Scopus). ISSN 0021-5597. Typ: ADNB
 • SORBY, Karol Jr.. Iraq: the Overall Impact after the Accession of King Ġāzī to the Throne (1933 – 1934). In Asian and African Studies, 2019, vol. 28, no. 1, p. 1-18. ISSN 1335-1257. Typ: ADNB
 • TRNOVEC, Silvester. Čierni Francúzi? : asimilácia a rasizmus vo francúzskom Senegale. In Nový orient, 2018, roč. 73, č.3, s. 29-36. ISSN 0029-5302. Typ: BDE
 • TRNOVEC, Silvester. Pax Britannica? : Vznik Britského impéria. In Historická revue, 2019, roč. XXX, č. 4, s. 6-13. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • TRNOVEC, Silvester. Parížska polícia topila demonštrantov v Seine. In HistoryWeb, 2019, 14.2., nestr. ISSN 1338-8789. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/parizska-policia-topila-demonstrantov-v-seine>. Typ: BDF
 • ZHANG, Daniela. Vláda svetla : Dynastia Ming (1368 - 1644). In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s. 4 -11. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • ZÖRNIG, Peter - STACHOWSKI, Kamil - RÁCOVÁ, Anna - QU, Yunhua - MÍSTECKÝ, Michal - MA, Kuizi - LUPEA, Mihaiela - KELIH, Emmerich - GRÖLLER, Volker - GNATCHUK, Hanna - GALIEVA, Alfiya - ANDREEV, Sergey - ALTMANN, Gabriel. Quantitative Insights into Syllabic Structures. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2019. 134 s. Studies in Quantitative Linguistics, 30. ISBN 978-3-942303-88-0. Typ: AAA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus