Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Monografie a knižné publikácie

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Počet nájdených monografií: 2 záznamy
Breaking the Ink – Abstract Ink Art in Mainland China
Zhang Cziráková Daniela ORCID
Breaking the Ink – Abstract Ink Art in Mainland China
Rok vydania: 2020
Publikované: 20. 5. 2021
ISBN: 978-80-224-1841-6