Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
511072024 Stravné lístky - január 2024 - 110 ks  
Úrad SAV
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
Objednávka: priebežne
8. 1. 2024 643,50
518123201 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., OZ: SÚZ SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: priebežne
15. 1. 2024 67,60
8343191897 Poplatok za telefón - január 2024 - 02/54793227  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: priebežne
12. 2. 2024 16,54
8341402557 Poplatok za telefón - december 2023 - 02/52926326  
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: priebežne
15. 1. 2024 15,24
518123220 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. OZ: THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 000398144
Zmluva: priebežne
15. 1. 2024 13,36
5009231133 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. OZ: SÚZ SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: priebežne
19. 1. 2024 11,83
5009240031 Refundácia nákladov  
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., OZ: SÚZ SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: priebežne
11. 1. 2024 7,62