Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika

Riaditeľ

Tel: 02/52926326
Fax: 02/52926326

Sekretariát

Tel: 02/52926326
Fax: 02/52926326