Informačná stránka organizácie SAV

Výskumné centrum ALLEGRO

Detašované pracovisko

Slovenská akadémia vied
Zavarská 11
917 01 Trnava
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.vca.sav.sk/