Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Výpočtové stredisko SAV, Žilina

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ČERNÁ, Kristína. Čelko, Jaroslav – osobný fond. 1934-2018 : inventár [elektronický zdroj]. [S.l. : s.n.] : [s.n.], 2021. Názov prebraný z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete: http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Celko_Jaroslav_-_osobny_fond_1934-2018.pdf. ISBN 978-80-8260-003-5 Typ: BEF
  • DEKAN, Stanislav - HUČKO, Ján. Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pri SAV (1937) 1972-1986 : inventár [elektronický zdroj]. [S.l. : s.n.] : [s.n.], 2021. Názov prebraný z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete: http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Zakladna_organizacia_Slovenskeho_Zvazu_protifasistickych_bojovnikov_pri_SAV_(1937)_1972-1986.pdf. ISBN 978-80-8260-000-4 Typ: BEF
  • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana. Hubka, Michal – osobný fond. 1916-1984 (1991) : inventár [elektronický zdroj]. [S.l. : s.n.] : [s.n.], 2021. Názov prebraný z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete: <Literárnovedný ústav Slovenskej akadémie vied: Časť 2. Ústav svetovej literatúry SAV (1951) 1964–1990>. ISBN 978-80-8260-005-9 Typ: BEF
  • GUBÁŠOVÁ BAHERNÍKOVÁ, Jana - HASÁKOVÁ, Zuzana. Literárnovedný ústav Slovenskej akadémie vied: Časť 2. Ústav svetovej literatúry SAV (1951) 1964–1990 : inventár [elektronický zdroj]. [S.l. : s.n.] : [s.n.], 2021. Názov prebraný z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete: http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Literarnovedny_ustav_Slovenskej_akademie_vied_Cast_2_Ustav_svetovej_literatury_SAV_(1951)_1964-1990.pdf. ISBN 978-80-8260-003-5 Typ: BEF
  • HUČKO, Ján. Učená spoločnosť Šafárikova a jej aktivity v oblasti medzinárodnej spolupráce v období 1. ČSR. In Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 – 1928 : zborník príspevkov a výberová bibliografia. - Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2020, s. 16-23. ISBN 978-80-89388-81-3. (Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 - 1928 : vedecká konferencia) Typ: AEDA
  • HUČKO, Ján. Ondrouch, Vojtech – osobný fond. 1902-1963 (1964) : inventár [elektronický zdroj]. [S.l. : s.n.] : [s.n.], 2021. Názov prebraný z hlavnej obrazovky. Dostupné na internete: http://www.archiv.sav.sk/pomocky/Ondrouch_Vojtech_-_osobny_fond_1902-1963.pdf. ISBN 978-80-8260-001-1 Typ: BEF
  • VLASKO, Vladimír. Okolnosti príchodu a etablovania sa Frangepánovcov v Uhorskom kráľovstve do roku 1263 = Circumstances of the arrival and establishment of the Frankopan family in the Kingdom of Hungary until 1263. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2022, roč. 70, č. 1, s. 3-33. (2021: 0.109 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.1.1 Typ: ADDB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus