Informačná stránka organizácie SAV

Výskumné pracovisko v Spišskej Novej Vsi

Detašované pracovisko
Materská pôda: Archeologický ústav SAV

Slovenská akadémia vied
Mlynská ul. 933/6
Slovenská republika
Stránka organizácie:  http://www.archeol.sav.sk/